U

5G – wszystko o 5G rozpoczynające się od litery U

Uber (przedsiębiorstwo)

amerykańskie przedsiębiorstwo

Uber Technologies Inc. – amerykańskie przedsiębiorstwo z siedzibą w San Francisco w stanie Kalifornia. Twórca aplikacji mobilnej Uber, która służy do zamawiania usług transportu samochodowego poprzez kojarzenie pasażerów z kierowcami korzystającymi z aplikacji[2]. Usługi firmy Uber są dostępne w 528 miastach świata[3].

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Uber_(przedsi%C4%99biorstwo)

Uczenie maszynowe

Uczenie maszynowe, samouczenie się maszyn albo systemy uczące się (ang. machine learning) – obszar sztucznej inteligencji poświęcony algorytmom, które poprawiają się automatycznie poprzez doświadczenie, czyli ekspozycję na dane. Algorytmy uczenia maszynowego budują model matematyczny na podstawie przykładowych danych, zwanych zbiorem uczącym, w celu prognozowania lub podejmowania decyzji bez bycia zaprogramowanym explicite przez człowieka do tego celu. Algorytmy uczenia maszynowego są wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach, takich jak ochrona przed spamem (filtrowanie wiadomości internetowych pod kątem niechcianej korespondencji), czy rozpoznawanie obrazów, w których opracowanie konwencjonalnych algorytmów do wykonywania potrzebnych zadań jest trudne lub niewykonalne.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Uczenie_maszynowe

Układ scalony

Układ scalony (ang. integrated circuit) – zminiaturyzowany układ elektroniczny wykonany najczęściej w technologii monolitycznej na bazie monokryształu półprzewodnikowego, zwykle krzemu.

Koncepcja współczesnego układu scalonego przypisywana jest brytyjskiemu inżynierowi elektronikowi G. Dummerowi, który rozważał jego ideę w latach czterdziestych XX w. Jednak dopiero w 1958 roku Jack Kilby z Texas Instruments i Robert Noyce z Fairchild Semiconductor niezależnie od siebie zaprojektowali i zbudowali działające modele układów scalonych. Kilby zademonstrował swój wynalazek 12 września 1958 (za co otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki w 2000), Noyce zbudował swój pierwszy układ scalony około pół roku później.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_scalony

Unified Modeling Language

język programowania

Unified Modeling Language (UML, zunifikowany język modelowania) – język pół-formalny wykorzystywany do modelowania różnego rodzaju systemów, stworzony przez Grady’ego Boocha, Jamesa Rumbaugha oraz Ivara Jacobsona, obecnie rozwijany przez Object Management Group.

Służy do modelowania dziedziny problemu (opisywania-modelowania fragmentu istniejącej rzeczywistości – na przykład modelowanie tego, czym zajmuje się jakiś dział w firmie) – w przypadku stosowania go do analizy oraz do modelowania rzeczywistości, która ma dopiero powstać – tworzy się w nim głównie modele systemów informatycznych. UML jest przeważnie używany wraz ze swoją reprezentacją graficzną – jego elementom przypisane są odpowiednie symbole wiązane ze sobą na diagramach.

UML jest oficjalnie zdefiniowany przez Object Management Group (OMG) w tzw. metamodelu UML – Meta-Object Facility (MOF). Jak inne specyfikacje bazujące na Meta-Object Facility, metamodel UML i modele UML mogą być serializowane (zapisywane) w języku XML Metadata Interchange (XMI), opartym na standardzie XML. Choć UML był zaprojektowany, by definiować, wizualizować, konstruować i dokumentować systemy kładące nacisk na oprogramowanie, nie jest on ograniczony do modelowania oprogramowania. UML jest używany także do modelowania procesów biznesowych, inżynierii systemów i reprezentowania struktur organizacyjnych. Systems Modeling Language (SysML, Język Modelowania Systemów) jest językiem modelowania dla specyficznych zagadnień inżynierii systemów, zdefiniowanym jako profil UML 2.0. W UML-u do opracowywania formalnych ograniczeń można wykorzystać także język Object Constraint Language (OCL) opracowany pierwotnie przez IBM.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language

Universal Music Group

Universal Music Group (UMG), wcześniej MCA Music Entertainment Group – największa grupa biznesowa oraz rodzina wytwórni płytowych w przemyśle muzycznym. Jest jedną z wielkiej czwórki wytwórni płytowych.

W lutym 2006 r. grupa została w całości kupiona przez konglomerat Vivendi SA.

Wytwórnie należące do UMG wydają płyty wielu artystów, między innymi: Madonny (od 2012 roku), Helena Paparizou (od 2013 roku), Jimiego Hendrixa, t.A.T.u., Fergie, Nelly Furtado, The Black Eyed Peas, Alizée, Shanii Twain, Heleny Vondráčkovej, Max Farenthide, Bon Jovi, Jaya-Z, Mariah Carey, Eminema, Luciana Pavarottiego, Lady Gagi, U2, Kanye Westa, Rammstein, The Killers, Dulce María, Tokio Hotel, Chamillionaire, The Game, Of Monsters and Men oraz Queen.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Universal_Music_Group

Universal Pictures

amerykańska wytwórnia filmowa

Universal Pictures (oryginalna nazwa: Universal City Studios LLC[1], znana także jako Universal Studios, dawniej Universal Film Manufacturing Company i Universal-International Pictures Inc.) – amerykańska wytwórnia filmowa założona 30 kwietnia 1912 roku przez Carla Laemmle. Obecnie należy do NBCUniversal, części koncernu Comcast. Razem z Paramount, Waltem Disneyem oraz Warner Brothers należy do najstarszych i największych wytwórni filmowych w USA. Od początku istnienia studia do 1 stycznia 2010 roku marką Universal opatrzono łącznie około 3400 filmów[2].

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Universal_Pictures

Universal Studios Entertainment

amerykański holding zajmujący się produkcją i dystrybucją filmów

Universal Studios Entertainment (lub Universal Studios) – amerykański holding należący do NBCUniversal powstały nieformalnie w 1912 roku. Grupa zajmuje się przede wszystkim produkcją i dystrybucją filmów produkowanych głównie przez wytwórnię Universal Pictures. Do 1 stycznia 2010 roku grupa była dystrybutorem około 5400 produkcji, z czego 3400 filmów od studia Universal Pictures[1]. Większość filmów była kręcona w Universal City, które jest własnością NBC Universal.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Universal_Studios_Entertainment

Unix

system operacyjny

Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności GNU/Linux oraz macOS, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Unix

Urządzenie

przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu

Urządzenie – przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu, często stanowiący zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość, służący do określonych celów, np. do przetwarzania energii, wykonywania określonej pracy mechanicznej, przetwarzania informacji, mający określoną formę budowy w zależności od spełniających parametrów pracy i celu przeznaczenia.

Przykłady urządzeń:

urządzenie blokowe,
urządzenie budowlane,
urządzenie cieplne,
urządzenie chłodnicze,
urządzenie cyfrowe,
urządzenie czułe na wyładowania elektrostatyczne,
urządzenie dźwiękowe dalekiego zasięgu,
urządzenia dźwigowe,
urządzenia dźwigowo-transportowe,
urządzenia elektroniczne,
urządzenie elektrotermiczne (elektryczne urządzenie grzejne),
urządzenia elektryczne,
urządzenie mobilne,
urządzenie peryferyjne,
urządzenie ochronne impedancyjne,
urządzenie piorunochronne,
urządzenie wielofunkcyjne,
urządzenie wskazujące,
urządzenie wylotowe,
urządzenie wejścia-wyjścia,
urządzenia transportowe,
urządzenia technologiczne,
urządzenie pomiarowe,
urządzenie inteligentne,
urządzenia rekreacyjne,
urządzenia przetwarzające,
urządzenie przesyłowe (transmisyjne),
urządzenie wzbogacające.

Więcej na stronie – Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85dzenie

Urządzenie mobilne

Urządzenie mobilne – (przenośne) urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią. Urządzenie mobilne może być przenoszone przez użytkownika bez konieczności angażowania dodatkowych środków (definicja zaproponowana przez M. Macutkiewicza w pracy Wykorzystanie rozwiązań mobilnych w systemach klasy e-commerce).

Typowym zastosowaniem może być odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej oraz przeglądanie stron sieci WWW za pomocą aplikacji mobilnych.

Urządzenia mobilne są równoprawnym kanałem dostępu do bankowości.

Przykłady urządzeń mobilnych

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85dzenie_mobilne

Urządzenie peryferyjne

Urządzenie peryferyjne (ang. peripheral device) – dowolna część komputera inna niż procesor (CPU) i pamięć operacyjna, czyli np. klawiatura, monitor, mysz, drukarka, skaner, napęd taśmowy, mikrofon, głośnik, aparat fotograficzny, joystick, manipulator 3D, kamera internetowa. Szybka pamięć operacyjna, jak RAM, ROM czy nawet dawniej pamięć ferrytowa, nie może być określana mianem urządzenia peryferyjnego.

Urządzenia peryferyjne dzieli się ze względu na ich relacje z komputerem na urządzenia:

wejścia (np. klawiatura),
wyjścia (np. drukarka),
wejścia/wyjścia (np. pendrive).
Współczesne określenie „urządzenie” jest ogólniejsze w tym sensie, że odnosi się do obiektów takich jak RAM-drive, karta sieciowa czy nawet dalekopis. Część osób jednak argumentuje, że wraz z pojawieniem się komputera osobistego (PC) elementy takie jak płyta główna, dysk twardy, klawiatura, mysz i monitor są częściami podstawowego systemu komputerowego i należy stosować termin „urządzenie peryferyjne” tylko do dodatkowych, opcjonalnych komponentów maszyny.

Więcej na stronie – Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85dzenie_peryferyjne

Usługa finansowa

usługi ekonomiczne świadczone przez sektor finansowy

Usługa finansowa – usługa świadczona przez podmiot działający w sektorze finansowym (pośrednika finansowego), która wiąże się z inwestowaniem bądź pozyskiwaniem środków pieniężnych, a także z zapewnieniem odpowiedniego przepływu środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami rynku[1]. Świadczone są na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców i innych podmiotów. Usługi finansowe mogą być także oferowane w ramach programów rządowych wspierających np. budownictwo mieszkaniowe czy rolnictwo.

W polskim prawie usługi finansowe zostały wymienione w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny[2]. W tym wypadku

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Us%C5%82uga_finansowa

Usługa sieciowa

Usługa sieciowa (ang. web service) – właściwość systemu teleinformatycznego polegająca na powtarzalnym wykonywaniu przez ten system z góry określonych funkcji po otrzymaniu, za pomocą sieci teleinformatycznej, danych uporządkowanych w określonej strukturze[1].

Usługa sieciowa jest w istocie składnikiem oprogramowania, niezależnym od platformy sprzętowej oraz implementacji, dostarczającym określonej funkcjonalności. Zgodnie z zaleceniami W3C, dane przekazywane są zazwyczaj za pomocą protokołu HTTP i z wykorzystaniem XML.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Us%C5%82uga_sieciowa

Usługi informatyczne

Usługi informatyczne – usługi związane ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem oraz usługi przetwarzania danych. Kategoria ta obejmuje również usługi konsultacyjne i wdrożeniowe w odniesieniu do sprzętu komputerowego i oprogramowania, konserwację i naprawę komputerów oraz urządzeń peryferyjnych, usługi odzyskiwania danych w przypadku awarii, zapewnianie doradztwa i pomocy w sprawach związanych z zarządzaniem zasobami komputerowymi, analizę, projektowanie i programowanie gotowych systemów (łącznie z opracowywaniem i projektowaniem stron internetowych), oraz konsultacje techniczne związane z oprogramowaniem, licencje na używanie oprogramowania produkowanego seryjnie, opracowywanie, wytwarzanie, dostawę i dokumentację oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb, łącznie z systemami operacyjnymi wykonanymi na zamówienie dla poszczególnych użytkowników, konserwację systemów i inne usługi wsparcia, takie jak szkolenie oferowane w ramach usług konsultacyjnych, usługi przetwarzania danych, takie jak wprowadzanie danych, tworzenie tabel i przetwarzanie na zasadzie współużytkowania (time-sharing), usługi administrowania serwerem internetowym (np. dostarczanie miejsca na serwerze internetowym do zamieszczania stron internetowych klienta); zarządzanie urządzeniami komputerowymi.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Us%C5%82ugi_informatyczne

Utwór

przedmiot prawa autorskiego

Utwór (dzieło[1]) – dobro niematerialne istniejące niezależnie od rzeczy, na której zostało utrwalone (corpus mechanicum), rezultat twórczej pracy człowieka, przedmiot prawa autorskiego. W różnych państwach obowiązują różne definicje utworu, a prawo międzynarodowe określa tylko minimalne standardy.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Utw%C3%B3r

Utwór muzyczny

jednolita kompozycja muzyczna przeznaczona do wykonania lub odtwarzania

Utwór muzyczny – jednolita kompozycja muzyczna złożona z: rytmu i metrum, melodii, temacie, linii melodycznej, harmonii, barwy dźwięku, dynamiki, agogiki oraz budowy formalnej, przeznaczona do wykonania lub odtwarzania, najczęściej posiadająca autora(-ów). Utwór muzyczny może przyjąć formę tylko muzyczną lub słowno-muzyczną w przypadku, gdy w utworze wykorzystano tekst.

W muzyce poważnej utworem nazywa się każde dzieło muzyczne, bez względu na wielkość, ważkość i złożoność. W kontekście muzyki rozrywkowej mianem utworów muzycznych określa się tylko poważniejsze i ambitniejsze dzieła, na przykład utwory jazzowe czy rockowe. Dla prostszych form rezerwuje się określenie „piosenka”, aczkolwiek w sensie prawnym piosenki to również utwory muzyczne a raczej słowno muzyczne z tekstem opartym na linii melodycznej.

Utwory muzyczne często oparte są na temacie muzycznym (leitmotivie) stanowiącym podstawę, wokół której budowana jest cała kompozycja.

Ukończony utwór muzyczny w zależności od użytych środków kompozytorskich jest bliższym lub dalszym przedstawicielem określonej formy muzycznej.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Utw%C3%B3r_muzyczny


o5go.com