G

5G – wszystko o 5G rozpoczynające się od litery G

GAFAM

GAFAM, GAFA, Wielka czwórka, Banda czterech, Wielka piątka lub Big Tech — akronimy lub nazwy używane do wskazania czterech lub pięciu amerykańskich ponadnarodowych firm komputerowych i programistycznych świadczących usługi zdalne (online), które od ok. roku 2010 dominują w cyberprzestrzeni: Google, Amazon, Facebook, Apple i czasami Microsoft.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/GAFAM

Gatunek filmowy

Rodzaje

Gatunek filmowy – forma zbiorcza dla filmów wykazujących podobne schematy fabularne, wspólną ikonografię, określone typy bohaterów oraz sytuacje, w których rozgrywa się akcja. Gatunek polega na reprodukcji formuły przyswojonej w ekranowym obiegu, a cechuje go ustabilizowanie i powtarzalność poszczególnych filmów[1][2].

Konwencjonalizm filmów może wynikać nie tylko z ikonografii czy konstrukcji fabularnej, ale również z punktu widzenia kamery czy techniki zastosowanej przy montażu[3]. Jako przesłankę do klasyfikacji filmów według poszczególnych gatunków wyróżniono trzy rodzaje filmowe: film animowany, film dokumentalny i film fabularny. Największe podziały gatunkowe występują w przypadku filmów fabularnych.

Wyróżnikiem danego gatunku może być spodziewana reakcja danego odbiorcy (np. horror, komedia, melodramat, film pornograficzny, film sensacyjny), temat (np. film wojenny, film sztuk walki, film gangsterski, film kryminalny, film biograficzny), forma (np. film poetycki, film awangardowy, dreszczowiec, film muzyczny, film przygodowy, film noir), czas akcji (np. film historyczny, film fantastycznonaukowy, film fantasy, film kostiumowy, film płaszcza i szpady), technologia (np. film animowany[a]) lub też po prostu wyrazista ikonografia (kanonicznym przykładem jest tu western). Filmy, które nie podlegają jednoznacznej klasyfikacji, kwalifikują się do ogólnego określenia „dramat”, dzielonego na filmy psychologiczne, obyczajowe i społeczne[4][5].

Od czasów postmodernizmu filmowego zaciera się klasyczny podział gatunkowy – mieszają się schematy fabularne oraz ikonografie. Tak zwane cross-gens są trudne do jednoznacznej klasyfikacji[6].

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Gatunek_filmowy

Gatunek gry komputerowej

klasyfikacja gier komputerowych w oparciu o interakcję rozgrywki

Gatunek gry komputerowej – klasyfikacja gier komputerowych w oparciu o interakcję rozgrywki[1][2]. Gatunek gry komputerowej jest determinowany przez rodzaje wyzwań, które są oferowane przez grę[3].

Gra może być kombinacją kilku gatunków, przez co trudno ją sklasyfikować. Przykładem takiej gry jest jedna z części Grand Theft Auto łącząca elementy takie jak strzelanie i prowadzenie samochodu oraz elementy gry fabularnej, przez co trudno sklasyfikować ją używając istniejących pojęć[4]. Od gry komputerowej Rogue pochodzi nazwa podgatunku gier fabularnych, roguelike[5].

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Gatunek_gry_komputerowej

Gatunek literacki

forma utworu literackiego

Gatunek literacki – forma utworu literackiego, podrzędna w stosunku do rodzaju literackiego, nadrzędna zaś do odmiany gatunkowej.

Próby zdefiniowania gatunku literackiego pojawiały się już w starożytnej Grecji (Platon podzielił sztuki na opisujące rzeczywistość lub naśladujące ją, zaś Arystoteles utworzył w swej Poetyce zasady podziału gatunku literackiego). W czasach późniejszych w renesansie próbowano w oparciu o starożytne reguły wzbogacić listę gatunków literackich o np. romans, zaś w romantyzmie powstały gatunki mieszane, jak ballada.

Dziś brak jednej teorii gatunku literackiego, każda ze szkół metodologicznych inaczej określa jego cechy charakterystyczne. Nauka o gatunkach i rodzajach literackich to genologia.

W literaturach Zachodu do najważniejszych gatunków literackich w obrębie liryki należą elegia, fraszka, hymn, oda, pieśń, sonet, tren i psalm. Do ważniejszych gatunków epickich nowela, opowiadanie, powieść, bajka epigramatyczna, bajka narracyjna, epopeja (epos), przypowieść. Do dramatycznych dramat właściwy, komedia, opera (libretto) i tragedia. Gatunki mieszane to te, które łączą cechy różnych rodzajów literackich – np. ballada, satyra, poemat dygresyjny, poemat heroikomiczny czy powieść poetycka. Gatunki pograniczne to gatunki z pogranicza literatury, nauki i publicystyki, np. esej, felieton, reportaż.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Gatunek_literacki

Gatunek muzyczny

kategoryzacja muzyki pod kątem tradycji, konwencji, stylu, epoki, etc.

Gatunek muzyczny – wyrazisty styl muzyki[1].

Automatyczne metody wykrywania podobieństw muzycznych, bazujących na eksploracji danych i współwystępowaniu analizy, zostały opracowane w celu sklasyfikowania tytułów muzycznych w elektronicznej dystrybucji[2].

Alternatywnie muzyka może być podzielona na trzy zmienne: pobudzenie, wartościowość i głębokość. Pobudzenie odzwierciedla poziom energii w muzyce, wartościowość odzwierciedla skalę od smutnych do szczęśliwych emocji, a głębokość – poziom głębi emocjonalnej w muzyce. Zmienne pomagają wyjaśnić, dlaczego wielu ludzi lubi podobne utwory z różnych gatunków[3].

Powstały 1264 gatunki muzyki rozrywkowej[4].

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Gatunek_muzyczny

Gazeta

wydawnictwo ciągłe

Gazeta – rodzaj wydawnictwa ciągłego. Ukazuje się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej codziennie (dziennik) – w rozumieniu wszystkich dni roboczych.

Nazwa
Pochodzenie słowa „gazeta” nie jest do końca jasne. Wywodzi się przypuszczalnie z włoskiego gazzetta – określenia drobnej monety, za którą nabywano dzienniki w XVII-wiecznej Wenecji. Słowo gazza oznacza również srokę, której podobiznę często umieszczano w dziennikach włoskich jako symbol gadatliwości i plotkarstwa. Być może też źródłosłów gazety to hebrajskie izgard, tłumaczone jako herold, goniec, zwiastun.

Historia
Gazety we właściwym rozumieniu tego słowa zaczęły się ukazywać w 1609. Do pierwszych należy zaliczyć Relation – gazetę drukowaną w Strasburgu i Aviso – drukowaną w Wolfenbüttel. Pierwsza gazeta codzienna (ukazywała się 6 dni w tygodniu) pojawiła się w Lipsku w 1650. Pierwszą gazetą wychodzącą w Rzeczypospolitej był wydawany w Gdańsku od roku 1618 tygodnik „Wöchentliche Zeitung”, który w 1619 ukazywał się nawet trzy razy w tygodniu[1]. Pierwszą zachowaną, periodyczną gazetą ukazującą się w Polsce i wydawaną w języku polskim był „Merkuriusz Polski Ordynaryjny” (właściwa nazwa to „Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej”). Wydano ją po raz pierwszy w Krakowie 3 stycznia 1661 roku. Początek nieprzerwanego rozwoju czasopiśmiennictwa polskiego przypada na drugą ćwierć wieku XVIII. Jednymi z pierwszych były tłoczone od stycznia roku 1729[2] w warszawskiej drukarni pijarskiej, a redagowane przez J. Naumańskiego, Nowiny Polskie (z wiadomościami krajowymi) i Relata Refero (z wiadomościami zagranicznymi). Wkrótce zostały one przemianowane odpowiednio na Kurier Polski (grudzień 1729) i Gazety z Cudzych Krajów (rok 1730).

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Gazeta

Geely

Geely Automobile (chiń. upr. 吉利汽车; chiń. trad. 吉利汽車; pinyin Jílì Qìchē) – chiński producent samochodów osobowych z siedzibą w Taizhou, w prowincji Zhejiang. Jest głównym oddziałem samochodowym koncernu Zhejiang Geely Holding Group.

Przedsiębiorstwo założone zostało w 1986 roku i zajmowało się początkowo produkcją chłodziarek, od 1992 części do motocykli, a od 1994 całych motocykli. Od 1998 roku Geely produkuje samochody osobowe.

Od połowy 2008 roku zaczęły się pojawiać informacje o tym, że koncern Geely prowadzi rozmowy z koncernem Ford Motor Company na temat możliwości odkupienia firmy Volvo. Ostatecznie, Volvo zostało nabyte za cenę 1,8 miliarda dolarów. Stało się to faktem 29 marca 2010 roku[1]. W lutym 2013 roku Geely stało się właścicielem spółki The London Taxi Company[2].

W 2013 roku Geely rozpoczęło produkcję w Borysowskich Zakładach Samochodowych i Traktorowych Urządzeń Elektrycznych na Białorusi. W planach jest budowa nowych zakładów w okolicach Borysowa. Docelowo planowane jest produkowanie 120 000 aut rocznie[3].

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Geely

General Electric

amerykańskie przedsiębiorstwo

General Electric Company (GE) – amerykański konglomerat z siedzibą w Fairfield działający między innymi w branżach produkcji maszyn i sprzętu, produkcji energii, ropy naftowej i wielu innych. W roku 2014 GE zajął 27 miejsce w rankingu największych przedsiębiorstw na świecie Global 500 magazynu Fortune[1]. W 2014 spółka zajęła siódme miejsce na liście największych przedsiębiorstw na świecie czasopisma Forbes[2]. GE jest spółką publiczną notowaną na New York Stock Exchange.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/General_Electric

General Motors

amerykańskie przedsiębiorstwo

General Motors (w skrócie GM) – amerykański koncern motoryzacyjny założony 16 września 1908 roku zajmujący się m.in. produkcją samochodów osobowych i dostawczych, silników okrętowych, instalacji przemysłowych, technologii komunikacyjnych oraz usługami finansowymi. GM jest spółką publiczną od 20 grudnia 1916 roku notowaną na Giełdzie Nowojorskiej tzw. Wall Street. Jedno z największych przedsiębiorstw na świecie z siedzibą w Detroit.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/General_Motors

Generator elektryczny

Generator elektryczny – urządzenie przetwarzające na energię elektryczną inne rodzaje energii, w tym energię mechaniczną. Większość generatorów wytwarza energię elektryczną w wyniku indukcji elektromagnetycznej. Generatory te mają elementy poruszające się w polu magnetycznym lub wytwarzane jest zmienne pole magnetyczne. Zjawisko odwrotne, czyli przekształcenie energii elektrycznej w energię mechaniczną występuje w silnikach. Silniki i generatory wykorzystujące zjawisko indukcji elektromagnetycznej mają wiele podobieństw. Zalicza się je do tak zwanych maszyn elektrycznych[1]. Część generatorów elektrycznych wytwarza energię elektryczną w wyniku innych zjawisk fizycznych.

Źródłem energii mechanicznej w generatorach indukcyjnych może być przegrzana para wodna, napędzająca turbinę parową, uzyskana ze spalania paliwa (w tym paliw kopalnych) lub z promieniowania słonecznego (eng.wiki Solar power in Spain), woda przepływająca przez turbinę wodną lub koło wodne, spalane paliwo w silniku spalania wewnętrznego lub turbinie gazowej, energia kinetyczna przepływającego powietrza w turbinie wiatrowej, napędzana siłą mięśni korba, sprężone powietrze lub jakiekolwiek inne źródło energii mechanicznej. Źródłem energii zamienianej bezpośrednio na energię elektryczną może być też ciepło wykorzystywane w termogeneratorach lub generatorach MHD, energia wiązań atomowych wykorzystywana w ogniwach paliwowych, energia promienista (promieniowanie alfa lub beta) czy też energia słoneczna wykorzystana w fotoogniwach.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Generator_elektryczny

Gigabyte Technology

Gigabyte Technology Co., Ltd. – tajwańskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją sprzętu komputerowego.

Przedsiębiorstwo powstało w 1986, jego obecnym prezesem jest Pei-Chen Yeh. Gigabyte jest producentem sprzętu komputerowego znanym głównie z produkcji płyt głównych oraz kart graficznych bazujących na GPU firm Nvidia i AMD. Gigabyte produkuje ponadto urządzenia peryferyjne do komputerów osobistych, notebooków i serwerów oraz urządzenia sieciowe.

W sprzedaży znajdują się płyty główne Gigabyte o bardzo dobrych możliwościach podkręcania fabrycznych parametrów – tzw. overclocking. Za osiągnięcia w swojej dziedzinie firma Gigabyte została nagrodzona Tajwańskim Symbolem Doskonałości.

Polski oddział Gigabyte mieści się we Wrocławiu i zatrudnia obecnie 42 osoby. Ośmioosobowy zespół pracuje tutaj nad rozwojem marki oraz promocją brandu płyt głównych i kart graficznych w Polsce, krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) oraz na Ukrainie. Strukturę wrocławskiego biura tworzą działy sprzedaży, dział marketingu i PR oraz pomoc techniczna.

We Wrocławiu mieści się również centrum serwisowe Gigabyte.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Gigabyte_Technology

Głośnik

przetwornik elektroakustyczny przekształcający prąd elektryczny w falę akustyczną.

Głośnik – przetwornik elektroakustyczny (odbiornik energii elektrycznej przekształcający prąd elektryczny w falę akustyczną). Idealny głośnik przekształca zmienny prąd elektryczny o odpowiedniej częstotliwości na falę akustyczną, proporcjonalnie i liniowo. Rzeczywisty zakres częstotliwości, w którym głośnik wytwarza falę ciśnienia proporcjonalnie do napięcia (z dopuszczalnym odchyleniem) nazywa się pasmem przenoszenia głośnika.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/G%C5%82o%C5%9Bnik

Projekt GNU

Projekt GNU – przedsięwzięcie mające na celu stworzenie kompletnego, wolnego, uniksopodobnego systemu operacyjnego GNU, zapoczątkowane w styczniu 1984 roku przez Richarda Matthew Stallmana.

Pierwsze ogłoszenie projektu GNU miało miejsce w 27 września 1983 roku. Była to wiadomość wysłana przez Richarda Stallmana na grupach dyskusyjnych net.unix-wizards i net.usoft[3], jednak prace nad systemem GNU rozpoczęły się dopiero w styczniu 1984 roku, po odejściu Stallmana z Massachusetts Institute of Technology (MIT). Odejście to było jego zdaniem konieczne, aby MIT nie rościł sobie praw autorskich do systemu[2].

W marcu 1985 roku w czasopiśmie Dr. Doob’s Journal of Software Tools został wydany Manifest GNU[4], który miał na celu pozyskanie współpracowników i wsparcia[5].

Pierwszym programem stworzonym w ramach projektu był edytor GNU EMACS rozpowszechniany za pomocą mieszczącego się na uniwersytecie MIT anonimowego serwera FTP prep.ai.mit.edu, oraz wysyłany na taśmie w cenie 150 dolarów[2].

W 1985 roku powołana została Fundacja Wolnego Oprogramowania (ang. Free Software Foundation), aby zdobyć źródła finansowania.

W 1989 powstała pierwsza wersja Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Projekt_GNU

GoPro

amerykańskie przedsiębiorstwo elektroniczne (kamery wideo)

GoPro, Inc. (wcześniej: Woodman Labs, Inc) – amerykańskie przedsiębiorstwo elektroniczne specjalizujące się w produkcji kamer sportowych, często używanych w rejestrowaniu sportów ekstremalnych. GoPro dominuje na rynku kamer sportowych (stan na 2015 r.).

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/GoPro

Google

amerykańskie przedsiębiorstwo

Google LLC (dawniej Google Inc.) – amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne.

Jego flagowym produktem jest wyszukiwarka Google, a deklarowaną misją – uporządkowanie światowych zasobów informacji tak, by stały się powszechnie dostępne i użyteczne dla każdego.

Google Inc. została założona 4 września 1998 przez dwóch doktorantów Uniwersytetu Stanforda, Amerykanina Larry’ego Page’a i Rosjanina Siergieja Brina. Opracowali oni nowatorską metodę analizy powiązań hipertekstowych – algorytm BackRub, potem przemianowany na PageRank – którą wykorzystali w swoim prototypie wyszukiwarki internetowej. Przedsiębiorstwo przetrwało załamanie rynku dot-comów i rozwijało się od tego czasu dzięki wsparciu prywatnych inwestorów; w roku 2004 spółka weszła na amerykańską giełdę i od tej chwili doszło do znacznego przyspieszenia jej ekspansji, zakupu serwisów YouTube, Writely i przejęcia kilku innych mniejszych przedsiębiorstw.

W grudniu 2018 roku Google (Alphabet Inc.) zatrudnia 98 771 pracowników. W 2007 wykazuje przychody na poziomie 10 miliardów i zyski rzędu 3 miliardów dolarów rocznie. Już w ciągu pierwszych czterech lat działalności sprzedaż została zwiększona z początkowych 200 tys. do 1,50 miliarda dolarów[5]. Korporacja znana jest ze swobodnego klimatu pracy, nietypowych przywilejów dla pracowników oraz zasady biznesowej don’t be evil („nie czyń złego” / „nie bądź zły”). W rankingu magazynu Fortune Spółka zajmuje obecnie czwarte miejsce wśród najlepszych pracodawców[6].

Główna siedziba spółki mieści się w Mountain View w hrabstwie Santa Clara (w stanie Kalifornia), na terenie wcześniej należącym do przedsiębiorstwa Silicon Graphics (SGI).

Najbardziej znanymi usługami oferowanymi przez spółkę są internetowa wyszukiwarka Google oraz serwisy reklamowe AdWords oraz AdSense, które stanowią główne źródło dochodów spółki. Do innych zaliczają się między innymi popularna poczta Gmail, serwisy Google Maps i Google Earth. Sztandarowymi produktami na rynku oprogramowania są Google Chrome i Google Desktop. Od 2007 Google wraz z innymi przedsiębiorstwami z Open Handset Alliance jest zaangażowane w rozwój platformy Android. Spółka znana jest z tajemniczości dotyczącej planowanych w przyszłości usług, ale według deklaracji samych założycieli, dotyczą one nawet tak odległych zagadnień, jak sztuczna inteligencja na wielką skalę. Spółka rozpoczęła produkcję własnego systemu operacyjnego o nazwie „Google Chrome Operating System”.

W 2010 Google przekazało Wikimedia Foundation grant w wysokości 2 mln dolarów.

W 2011 spółka rozpoczęła realizację globalnego programu wspierania przedsiębiorczości technologicznej pod nazwą „Google for Entrepreneurs” (od 2018 „Google for Startups”).

W 2015 Google zaprojektowało aplikację, dzięki której poszkodowani w wyniku trzęsienia ziemi w Nepalu mogli odnaleźć lub opublikować informacje o zaginionych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Google

Google Glass

Google Glass – okulary o rozszerzonej rzeczywistości stworzone przez firmę Google. Okulary te mają docelowo mieć funkcje standardowego smartfona, ale mają być obsługiwane głosem poprzez przetwarzanie języka naturalnego.

W kwietniu 2012 Google ujawnił pierwsze szczegóły dotyczące Google Glass. Początkowo premiera zaplanowana była na koniec roku 2012. Jednak wprowadzenie na rynek przełożono na koniec roku 2013 lub początek 2014. Na początku 2013 roku wersje testowe trafiły do wybranych deweloperów[6]. Wiadomo, że okulary będą miały funkcję wysyłania dźwięku bezpośrednio do czaszki, z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego i bez użycia słuchawek. 19 stycznia 2015 sprzedaż Google Glass w wersji Explorer została zakończona.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Google_Glass

Google Pixel

Google Pixel to marka konsumenckich urządzeń elektronicznych opracowana przez Google z systemem operacyjnym Chrome lub systemem operacyjnym Android. Marka Pixel została wprowadzona w lutym 2013 roku wraz z Chromebookiem Pixel pierwszej generacji. Linia Pixel obejmuje laptopy, tablety i smartfony, a także kilka akcesoriów.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Google_Pixel

Google Polska

Google Polska (właśc. Google Poland sp. z o.o.) – polski oddział spółki Google z siedzibą w Warszawie utworzony w 2005 roku.

Google Poland sp. z o.o. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego 6 września 2005. 23 września 2005 Google oficjalnie ogłosił otwarcie polskiego oddziału.

Spółka prowadzi działalność w dwóch lokalizacjach:

biuro regionalne oraz centrum badawczo-rozwojowe w Warszawie. Biuro regionalne jest odpowiedzialne za nawiązywanie relacji z partnerami biznesowymi i prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorstw, natomiast centrum badawczo-rozwojowe uczestniczy w projektach technologicznych Google dotyczących chmury obliczeniowej. W 2020 centrum zatrudniało 450 osób. Obie jednostki zlokalizowane są w biurowcu Warsaw Financial Center przy ulicy Emilii Plater 53,
centrum innowacji we Wrocławiu – odpowiedzialne za działalność Google na rynku reklamy na terenie Europy Środkowej, z siedzibą przy placu generała Józefa Bema 2
W 2015 spółka zamknęła centrum badawczo-rozwojowe w Krakowie z siedzibą przy Rynku Głównym 12. W 2015 spółka uruchomiła w Warszawie, w jednym ze zrewitalizowanych budynków Centrum Praskiego Koneser, przestrzeń dla przedsiębiorców pod nazwą Campus Warsaw (od 2018 Google for Startups Campus Warsaw). Jest on jednym z kilku tzw. kampusów utworzonych w ramach globalnego programu wspierania rozwoju przedsiębiorczości technologicznej „Google for Startups”. Kampus w Warszawie koordynuje i wspiera programy Google skierowane do startupów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz jest miejscem spotkań, współpracy i wydarzeń lokalnej społeczności startupowej.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Google_Polska

Gra komputerowa

rodzaj gry elektronicznej

Gra komputerowa (gra wideo[a], ang. video game) – rodzaj oprogramowania komputerowego przeznaczonego do celów rozrywkowych bądź edukacyjnych (rozrywka interaktywna) i wymagającego od użytkownika (gracza) pokonywania wyzwań wyznaczonych przez jej twórców. Gry komputerowe mogą być uruchamiane na komputerach osobistych, specjalnych automatach, konsolach do gry, telewizorach, telefonach komórkowych oraz innych mobilnych urządzeniach, nazywanych łącznie platformami sprzętowymi. Zadania stawiane przed graczem w grach komputerowych różnią się w zależności od gatunku i mogą polegać na przykład na rozwiązaniu zadania logicznego, eliminacji wirtualnych przeciwników czy też rywalizacji ze sztuczną inteligencją bądź innymi graczami (gra wieloosobowa). Interaktywna rozrywka w celach zawodowych nosi nazwę sportu elektronicznego (ang. esports).

Gry komputerowe wywodzą się z gier planszowych, towarzyskich, fabularnych oraz różnych dyscyplin sportowych. Początki elektronicznego oprogramowania przeznaczonego do celów rozrywkowych wiązać należy z prototypami konstruowanymi na amerykańskich uczelniach. Gry komputerowe stały się produktem masowym za sprawą popularności konsol telewizyjnych i automatów w latach 70. XX wieku. Wraz z postępującą miniaturyzacją platform oraz powstaniem przenośnych urządzeń do grania, zyskiwały one coraz większą popularność. Specjalistyczne badania dotyczące gier (ludologia) wskazują na znaczący ich wpływ na psychikę gracza – zarówno pozytywny, jak i negatywny. Kontrowersje dotyczą także klasyfikowania interaktywnej rozrywki jako dziedziny sztuki.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Gra_komputerowa

Gra online

tryb gry komputerowej

Gra online – gra komputerowa, do której uruchomienia wymagany jest dostęp do Internetu[1].

Gry online to zarówno proste gry na przeglądarkę internetową, jak i rozbudowane gry MMO, które przed uruchomieniem należy zainstalować na dysku twardym komputera.

Pierwsze gry online, określane mianem MUD, powstały w 1980 i bazowały na prostych plikach tekstowych. Bazowały one na świecie fantastycznym (Dungeons & Dragons) i zawierały elementy gier RPG. W tym samym czasie powstawały także prostsze gry jak szachy czy odpowiedniki scrabble.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Gra_online

Grafika 3D

Grafika 3D, grafika trójwymiarowa – dziedzina grafiki komputerowej zajmująca się głównie wizualizacją obiektów trójwymiarowych.

Geometria obiektów trójwymiarowych może być reprezentowana na kilka sposobów:

siatka wielokątów – obiekt jest budowany z płaskich wielokątów (najczęściej trójkątów lub czworokątów), które mają wspólne wierzchołki i krawędzie. W ten sposób można tworzyć proste bryły, albo – jeśli siatka jest dostatecznie gęsta – dobrze przybliżać skomplikowane obiekty.
woksele – obiekt jest budowany z elementarnych sześcianów (trójwymiarowych pikseli). Tego rodzaju reprezentacja jest rozpowszechniona szczególnie w diagnostyce medycznej, gdzie uzyskuje się szereg przekrojów (obrazów bitmapowych) ciała pacjenta i na ich podstawie tworzy trójwymiarowe modele.
opis matematyczny – obiekty są określone równaniami. Mogą to być kule, płaszczyzny oraz szczególnie użyteczne i powszechnie stosowane powierzchnie parametryczne (płaty powierzchni), na przykład płaty Béziera, Hermite’a, czy NURBS. Istnieją programy, które swoje funkcjonowanie opierają głównie o właśnie taki sposób modelowania; zaliczyć do nich można POV-Ray.
Dane trójwymiarowe mogą zostać pobrane ze świata rzeczywistego, między innymi za pomocą wspomnianych tomografów komputerowych, skanerów trójwymiarowych, ze zdjęć satelitarnych (topografia terenów) a także ze zdjęć stereoskopowych. W animacji komputerowej wykorzystywana jest również technika motion capture, która polega na nagrywaniu ruchu człowieka – czujniki położenia umieszczane są w kluczowych punktach ciała: na rękach, nogach, głowie, karku. Przeniesienie nagranych w ten sposób ruchów na sztuczne postacie nadaje ich ruchom naturalność, trudną do uzyskania klasycznymi metodami animacji.

Obiekty trójwymiarowe mogą również zostać stworzone przez człowieka w procesie modelowania.

Duże znaczenie mają też techniki komputerowe, które automatycznie modelują skomplikowane efekty (dym, ogień, śnieg, deszcz) i obiekty (chmury, góry, drzewa).

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Grafika_3D

Great Wall Motors

chiński producent pojazdów drogowych

Great Wall (Wielki Mur; chiń. upr. 长城汽车; chiń. trad. 長城汽車; pinyin Chángchéng Qìchē) – chiński producent samochodów osobowych, mający swą siedzibę w Baoding. Przedsiębiorstwo sprzedaje swoje pojazdy na rynkach Środkowego i Dalekiego Wschodu,Afryki Północnej. Dnia 10.09.2009 r. firma ta uzyskała jako pierwsza z krajów „środka” homologację, która umożliwia sprzedaż samochodów w Europie, jest też największym producentem pick-upów w Chinach.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Great_Wall_Motors

Groupe PSA

francuski koncern motoryzacyjny

Groupe PSA (PSA, Peugeot Société Anonyme) – dawny francuski koncern motoryzacyjny powstały w 1976 roku w wyniku przejęcia przez Peugeota bankrutującego Citroëna. W styczniu 2021 roku sfinalizowana została fuzja z włosko-amerykańskim FCA, w wyniku której powstał nowy międzynarodowy konglomerat Stellantis[2].

Marki koncernu PSA:

Ostatni skład
Citroën – francuska marka samochodów osobowych, dostawczych i sportowych produkowanych od 1919 roku,
DS – francuska marka samochodów premium, w latach 2009–2014 funkcjonująca jako linia modelowa marki Citroën, następnie wydzielona jako oddzielna marka samochodowa,
Opel – niemiecka marka samochodów osobowych, dostawczych i sportowych produkowanych od 1898 roku, w grupie PSA funkcjonuje od 2017 roku,
Peugeot – francuska marka samochodów osobowych, dostawczych i sportowych produkowanych od 1889 roku,
Vauxhall – brytyjska marka samochodów produkowanych od 1903 roku, w grupie PSA funkcjonuje od 2017 roku.

Więcej na stronie Wikipedis.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Groupe_PSA

Groupon

Groupon – portal internetowy (serwis internetowy), w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą dokonywać zakupów usług lokalnych, podróżniczych oraz produktów. Firma powstała w listopadzie 2008 w Chicago, założona przez Andrew Masona. Założyciele firmy zauważyli, że najskuteczniejszymi kampaniami ich wcześniejszych działań były te, które oferowały użytkownikom zniżki poprzez grupowanie ich zakupów[2]. Rynek zakupów grupowych osiągnął w przeciągu kilku lat wymiar globalny.[potrzebny przypis] Obecnie firma odeszła od formatu zakupów grupowych na rzecz budowy platformy sprzedażowo-marketingowej. Spółka Groupon prowadzi aktualnie działalność w 16 krajach na całym świecie.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Groupon

GSM

GSM (ang. Global System for Mobile Communications, pierwotnie fr. Groupe Spécial Mobile) – najpopularniejszy standard telefonii komórkowej[1][2]. Sieci oparte na tym systemie oferują usługi związane z transmisją głosu, danych (na przykład dostęp do Internetu) i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/GSM


o5go.com