R

5G – wszystko o 5G rozpoczynające się od litery R

Radio

rozpowszechnianie programów radiowych za pomocą fal elektromagnetycznych.

Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal radiowych.

Wynalazcą radia jest Nikola Tesla. W 1943 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych przyznał prawa patentowe Tesli[1]. Rozprawa rozstrzygnęła się po śmierci wynalazcy, przez co powszechnie za twórcę radia uznaje się Guglielmo Marconiego, mimo iż przyznał się on do wykorzystania wcześniejszych prac Tesli w zbudowaniu radia.

Tesla opracował konstrukcję cewki wysokonapięciowej, wysyłającej silne fale elektromagnetyczne i zaczął pracować nad urządzeniem, które mogłoby te fale odbierać. Jego patent na urządzenie do przesyłania i odbioru fal elektromagnetycznych był gotowy w 1900 roku, jednak ubiegł go w tym o kilka dni Marconi. Tesla walczył z Marconim o patent na radio, dowodząc, że jego wynalazek stosuje bez jego zgody wcześniej opatentowaną przez siebie cewkę, ale długie procesowanie się doprowadziło Teslę do bankructwa. Dobił go fakt przyznania Marconiemu nagrody Nobla za skonstruowanie radia, mimo iż korzystał on przy tym z teorii stworzonych przez Teslę. Ostatecznie odwołanie Nikoli Tesli w sprawie patentu na radio do sądu najwyższego USA zostało wygrane już po jego śmierci w 1943 roku.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Radio

Radio internetowe

Radio internetowe – rozgłośnia cyfrowa, nadająca swoje audycje poprzez Internet, za pomocą przesyłania strumieniowego, zwykle w formacie MP3, Ogg Vorbis, RealAudio, AAC+ lub Windows Media Audio. Choć częste są amatorskie stacje internetowe, istnieją także ściśle sprofesjonalizowane rozgłośnie. Także tradycyjne stacje radiowe wykorzystują Internet jako dodatkowy kanał nadawczy.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Radio_internetowe

RAM

pamięć półprzewodnikowa przechowująca dane do utraty zasilania

Pamięć o dostępie swobodnym, pamięć główna, RAM (ang. random-access memory, main memory) – podstawowy rodzaj pamięci komputerowej. Ogólnie termin RAM odnosi się do pamięci głównej w większości komputerów, a dokładniej do pamięci półprzewodnikowych SRAM i DRAM.

Choć nazwa sugeruje, że jest to każda pamięć o bezpośrednim dostępie do dowolnej komórki pamięci (w przeciwieństwie do pamięci o dostępie sekwencyjnym, na przykład rejestrów przesuwnych), ze względów historycznych oznacza ona tylko te rodzaje pamięci o bezpośrednim dostępie, w których możliwy jest wielokrotny i łatwy zapis, a wyklucza pamięci ROM (tylko do odczytu) i EEPROM, w których zapis trwa znacznie dłużej niż odczyt, mimo że w ich przypadku też występuje swobodny dostęp do zawartości[1].

W pamięci RAM przechowywane są aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy. W temperaturze pokojowej zawartość większości pamięci RAM jest tracona w czasie mniejszym niż sekunda po zaniku napięcia zasilania, niektóre typy wymagają także odświeżania, dlatego wyniki pracy programów wymagające trwałego przechowania muszą być zapisane na innym nośniku danych.

Pamięci RAM dzieli się na pamięci statyczne (ang. static random-access memory, w skrócie SRAM) oraz pamięci dynamiczne (ang. dynamic random-access memory, w skrócie DRAM). Pamięci statyczne są szybsze od pamięci dynamicznych, które wymagają ponadto częstego odświeżania, bez którego szybko tracą swoją zawartość. Obok swoich zalet są one jednak dużo droższe; używane są w układach, gdzie wymagana jest duża szybkość (np. pamięć podręczna procesora) lub ilość pamięci jest niewielka, więc nie opłaca się konstruować układu odświeżania (np. proste mikrokontrolery). W komputerach wymagających dużej ilości pamięci jako pamięć operacyjną używa się pamięci DRAM.

Pamięć RAM jest stosowana głównie jako pamięć operacyjna komputera, jako pamięć niektórych komponentów (procesorów specjalizowanych) komputera (kart graficznych, kart dźwiękowych), jako pamięć danych sterowników mikroprocesorowych.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/RAM

Realme

chiński producent smartfonów i sprzętu AIoT

Realme (zapis stylizowany: realme; chiń. 真我) – chiński producent smartfonów z siedzibą w Shenzhen w prowincji Guangdong. Przedsiębiorstwo zostało założonae przez Sky Li, byłego wiceprezesa Oppo. Firma oferuje też słuchawki, słuchawki bezprzewodowe, T-shirty, torby, opaski fitness, smartwatche itp.[1]

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Realme

Red Hat

amerykańskie przedsiębiorstwo

Red Hat, Inc. – amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne założone przez Marca Ewinga w 1993 roku i zajmujące się tworzeniem i dystrybucją otwartego oprogramowania dla przedsiębiorstw. Znane z wydawania dystrybucji GNU/Linuksa – Red Hat Linux – a następnie jej pochodnych: komercyjnego Red Hat Enterprise Linux oraz wspierania społecznościowej dystrybucji Fedory. Główna siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w mieście Raleigh w amerykańskim stanie Karolina Północna.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Red_Hat

Reddit

serwis internetowy skupiający informacje z różnych źródeł w internecie

Reddit – serwis internetowy przedstawiający linki do różnorodnych informacji, które ukazały się w Internecie. Serwis jest głównie anglojęzyczny, chociaż jego interfejs został przetłumaczony na wiele języków (w tym polski).

Reddit ma około 174 miliony zarejestrowanych użytkowników i zajmuje (na dzień 02.03.2020) 18. pozycję w rankingu Alexa Internet.

W lutym 2006 r. do serwisu Reddit włączono inny serwis internetowy o nazwie infogami, który pozwala na tworzenie stron internetowych działających na zasadzie wiki.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Reddit

Redundancja

Redundancja (łac. redundantia „powódź, nadmiar, zbytek”) – nadmiarowość w stosunku do tego, co konieczne lub zwykłe. Określenie może odnosić się zarówno do nadmiaru zbędnego lub szkodliwego, niecelowo zużywającego zasoby, jak i do pożądanego zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia części systemu.

W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa załamania pracy systemu stosuje się zdublowanie krytycznych elementów systemu. W systemach, w których w przypadku awarii zagrożone jest życie ludzi, niektóre części występują potrójnie. W konstrukcjach takich jak samoloty używające całkowicie skomputeryzowanego systemu sterowania – fly-by-wire – element generujący błędną decyzję zostaje przegłosowany przez dwa pozostałe. Inna możliwość to równoległa praca trzech komponentów, ponieważ oczekuje się, że jeśli awarie podsystemów będą rzadkie i niezależne w każdym, to prawdopodobieństwo jednoczesnej awarii trzech jest znikomo małe.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Redundancja

Reklama telewizyjna

Reklama telewizyjna (ang. television advertising) – prezentacja produktu bądź usługi przy pomocy przekazu telewizyjnego, krótki film reklamowy wyświetlany w przerwach między programami telewizyjnymi[1]. Prawdopodobnie pierwszą reklamą telewizyjną było umieszczenie marki BULOVA na wielkim zegarze przed głównym wydaniem wiadomości w Stanach Zjednoczonych. Można wyróżnić następujące elementy reklamy telewizyjnej:[1]

demonstracja – ukazanie produktu w formie statycznej bądź dynamicznej w różnych kontekstach i przez porównanie z innymi produktami;
rekomendacja – dany produkt rekomendują najczęściej znane gwiazdy sportu, kina, muzyki, eksperci uznani w danej dziedzinie lub osoby anonimowe występujące jako zwykli eksperci i tak zwani zwykli ludzie;
humor- filmy reklamowe z akcentami humorystycznymi, w których uwaga widza jest kierowana na produkt, nie służy zaś rozrywce;
scenka rodzajowa z życia – ma na celu wywołanie u odbiorcy poczucia identyfikacji z określoną sytuacją;
styl życia – celem tego przekazu jest wywołanie u widza pragnienia przejęcia prezentowanego stylu życia np. pragnienia bycia bogatym;
animacja – reklama telewizyjna stworzona za pomocą techniki animacji, kierowana jest głównie do najmłodszych odbiorców;
irracjonalny powód – odbiorcom podaje tak zwany racjonalny powód, który ma uzasadnić dokonanie zakupu danego produktu;
emocje – w tych przekazach emocje mają istotny wpływ dla podjęcia decyzji zakupu.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Reklama_telewizyjna

Renault

francuski producent samochodów

Renault – francuski producent samochodów założony w 1899 roku, będący zarazem jedną z najstarszych firm samochodowych. Lider pod względem globalnej sprzedaży aut oraz drugi na świecie producent samochodów[1][2]. Koncern zatrudnia 130 tys. pracowników na całym świecie, z czego 63 tys. we Francji[3], jednak jedynie około 20% produkcji realizuje we Francji[4]. Odsetek ten jest nieco wyższy w przypadku silników (29%)[4].

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Renault

Ricoh

Ricoh Company, Ltd. (jap. 株式会社リコー Kabushiki-gaisha Rikō) – firma założona w Tokio, w Japonii w 1936 roku. Jest obecnie korporacją o zasięgu ogólnoświatowym, obejmującą 317 firm i oddziałów, a także 26 zakładów produkcyjnych. Należy do dziesięciu największych na świecie firm informatycznych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ricoh

RKO Pictures

amerykańska wytwórnia filmowa

RKO Pictures, Inc., RKO Radio Pictures, Inc. – jedno z hollywoodzkich przedsiębiorstw lat 30. i 40. XX w., które zajmowało się produkcją i dystrybucją filmów. Jego początki istnienia wiążą się z korporacją RCA, która promując własny patent kina dźwiękowego, odrzuciła propozycję współpracy z istniejącymi wytwórniami i założyła osobne przedsiębiorstwo produkcji i dystrybucji filmów RKO[1].

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/RKO_Pictures

Robot

Robot – maszyna, w szczególności system komputerowy, w którym program steruje peryferiami w celu wykonania określonego zadania. Według oryginalnego znaczenia terminu, robot jest kontrolowany przez sztuczną inteligencję (lub wręcz z nią tożsamy), przy czym obecnie to pojęcie używane jest także dla urządzeń kontrolowanych przez algorytmy lub człowieka. W najszerszym znaczeniu robotem nazywa się dowolny program komputerowy automatyzujący pewne zadania. Roboty często zastępują człowieka przy monotonnych, złożonych z powtarzających się kroków czynnościach, które mogą wykonywać znacznie szybciej od ludzi. Domeną robotów mechatronicznych są też te zadania, które są niebezpieczne dla człowieka, na przykład związane z manipulacją szkodliwymi dla zdrowia substancjami lub przebywaniem w nieprzyjaznym środowisku.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Robot

Robot internetowy

Robot internetowy, robot indeksujący – program zbierający informacje o strukturze, stronach i treściach znajdujących się w internecie. Efekty pracy robota mogą być różne, w zależności od jego przeznaczenia, na przykład może on skanować wybrane witryny w celu zbudowania bazy adresów e-mail, natomiast roboty zbierające treści dla wyszukiwarek działają szerzej:

badają zawartość witryny,
sprawdzają kod strony,
zbierają dodatkowe informacje o stronie,
monitorują aktualizacje,
tworzą mirrory stron.
W przypadku robota Google tzn. Googlebota mówi się o robotach wykonujących „Google’s fresh crawl” i „Google’s deep crawl” lub „Google’s main crawl”. „Fresh crawl” jest wykonywany często, nawet kilka razy dziennie – robot najprawdopodobniej sprawdza co się zmieniło na stronie, „deep crawl” głębokie indeksowanie najprawdopodobniej polega na pobieraniu większej ilości danych z witryny i odbywa się kilka razy w miesiącu.

Ruch generowany przez roboty jest jednym z podstawowych wskaźników mówiących o pozycjonowaniu strony.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Robot_internetowy

Robotyka

Robotyka, także technika robotyczna – interdyscyplinarny kierunek badań łączący zagadnienia inżynierii mechanicznej, elektrotechniki, automatyki i informatyki którego celem jest tworzenie robotów[1][2], w tym sterowanie ich ruchem. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.

Podział robotyki Edytuj
robotyka teoretyczna
robotyka przemysłowa: zastosowanie robotów i manipulatorów w przemyśle i budownictwie
robotyka medyczna i rehabilitacyjna: roboty chirurgiczne, rehabilitacyjne, protetyka
robotyka maszyn mobilnych
kołowych
kroczących
latających
podwodnych
kosmicznych

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Robotyka

Router

Router (ruter, po polsku – trasownik, IPA: /’rutɛr/) – urządzenie sieciowe pracujące w trzeciej warstwie modelu OSI. Służy do łączenia różnych sieci komputerowych (różnych w sensie informatycznym, czyli np. o różnych klasach, maskach itd.), pełni więc rolę węzła komunikacyjnego. Na podstawie informacji zawartych w pakietach TCP/IP jest w stanie przekazać pakiety z dołączonej do siebie sieci źródłowej do docelowej, rozróżniając ją spośród wielu dołączonych do siebie sieci. Proces kierowania ruchem nosi nazwę trasowania, routingu lub routowania.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Router

Rower elektryczny

rower ze zintegrowanym napędem elektrycznym

Rower elektryczny – rodzaj pojazdu jednośladowego napędzanego siłą mięśni i silnikiem elektrycznym.

Co roku w Holandii sprzedaje się około milion rowerów, z czego rowery elektryczne już w 2014 r. stanowiły ponad 20%. W 2017 ten współczynnik wynosił już 31%[1][2].

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Rower_elektryczny

Rozległa sieć komputerowa

Rozległa sieć komputerowa, WAN (od ang. Wide Area Network) – sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza miasto, kraj lub kontynent[1].

Internet jest obecnie największą istniejącą siecią WAN[2].

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Rozleg%C5%82a_sie%C4%87_komputerowa

Rozrywka

czynności umilające życie

Rozrywka – działanie mające na celu dostarczenie przyjemności. Rozrywka może mieć charakter bierny, jak np. oglądanie filmu w kinie czy udział w spektaklu operowym lub aktywny, jak np. udział w grach towarzyskich.

Uprawianie sportu, hobby czy turystyki jest formą rozrywki, jednak często te formy są określane mianem rekreacji, gdyż wymagają aktywnego zaangażowania się, co odróżnia je od odpoczynku biernego.

Dostarczaniem rozrywki w sposób profesjonalny zajmuje się gałąź gospodarki zwana przemysłem rozrywkowym.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Rozrywka

Rząd (prawo)

organ sprawujący władzę wykonawczą

Rząd – kolegialny organ władzy wykonawczej, powoływany i odwoływany przez organ przedstawicielski. Do jego zadań należy koordynowanie działalności administracyjnej i realizacja zadań państwa, właściwy dla parlamentarno-gabinetowych systemów politycznych[1].

Rząd składa się z przewodniczącego rady ministrów, który jest zazwyczaj nazywany premierem (pierwszym ministrem), choć w niektórych krajach (np. Niemcy) jest tradycyjnie nazywany kanclerzem, oraz z ministrów.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_(prawo)

Rzeczywistość rozszerzona

system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo

Rzeczywistość rozszerzona (ang. augmented reality), rzeczywistość poszerzona – system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo. Zazwyczaj wykorzystuje się obraz z kamery, na który nałożona jest, generowana w czasie rzeczywistym, grafika 3D. Istnieją także zastosowania wspomagające jedynie dźwięk (jak aplikacja RjDj na iPhone).

Na przykład użytkownik AR może za pomocą półprzezroczystych okularów obserwować życie toczące się na ulicach miasta jak również elementy wytworzone przez komputer nałożone na rzeczywisty świat.

Ronald Azuma zaprezentował definicję, która jest syntetycznym opisem rzeczywistości rozszerzonej. Definiuje on AR jako system:

  • łączący w sobie świat realny oraz rzeczywistość wirtualną,
  • interaktywny w czasie rzeczywistym,
  • umożliwiający swobodę ruchów w trzech wymiarach.

AR jest wykorzystywana w różnych obszarach nauki i biznesu:

  • medycyna – obrazowanie medyczne, lekarze mogą mieć dostęp do danych na temat struktury i czynności narządów wewnętrznych pacjenta;
  • lotnictwo – instrumenty pokładowe pokazują pilotom ważne dane na temat ukształtowania terenu, który widzą przed sobą;
  • motoryzacja – wyświetlanie kluczowych informacji lub obrazów np. z komputera pokładowego, radia lub systemu nawigacji na przedniej szybie samochodu lub motocykla, dzięki czemu poprawia się bezpieczeństwo jazdy gdyż kierowca nie musi odrywać wzroku od drogi;
  • szkolenia – AR zapewnia studentom niezbędne dane o specyficznych obiektach, nad którymi pracują;
  • muzea – wystawiony eksponat może być oznakowany informacjami takimi jak kontekst historyczny lub miejsce odkrycia artefaktu;
  • marketing – markery AR stosowane bywają w trakcie kampanii marketingowych.

W szkołach wyższych w USA wykładowcy przywiązują coraz większą wagę do wzbogacania doświadczeń swoich studentów, łącząc edukacyjne treści ze specyficznymi miejscami i obiektami, na temat których studenci zdobywają wiedzę. Nieodłącznymi elementami wielu kursów są wycieczki. Poprzez uzupełnienie mobilną technologią lekcja może stać się jeszcze bardziej atrakcyjna. W niektórych przypadkach technologie AR są zintegrowane z grami edukacyjnymi. W Massachusetts Institute of Technology istnieje program „Detektywi Środowiskowi”, w którym studenci na terenie campusu uczelni zdobywają wiedzę o ekosystemie wyszukując wskazówki i stopniowo odkrywając tajemnicę. Studenci używają w tym celu palmtopów oraz systemu nawigacji GPS. AR znajduje również zastosowanie w przypadku awarii w przemyśle, gdzie ważne jest zachowanie ciągłości produkcji. Pracownicy mogą to naprawić zgodnie z instrukcjami na żywo za pomocą inteligentnych okularów AR.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Rzeczywisto%C5%9B%C4%87_rozszerzona