E

5G – wszystko o 5G rozpoczynające się od litery E

E-book

rodzaj publikacji książki w formie elektronicznej

E-book (także: eBook, książka elektroniczna, publikacja elektroniczna, e-książka) – publikacja elektroniczna, zapisana w odpowiednim formacie, możliwym do odczytania za komputerów, telefonów komórkowych czy też innych przystosowanych do tego urządzeń elektronicznych. E booki składają się z tekstu, obrazów lub też połączenia obydwu elementów[1].

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/E-book

E-gazeta

E-gazeta – elektroniczna wersja tradycyjnego czasopisma, którą czyta się na ekranie komputera lub smartfona za pomocą przeglądarki. Można ją oglądać poprzez proste przewracanie stron lub skok do wybranego artykułu.

Jej atutami są:

Łatwość przeszukiwania
Możliwość wzbogacenia o elementy interaktywne lub multimedialne.
Szybka dostawa i modyfikowalność
Łatwa archiwizacja i dostęp do starszych numerów.
Szczególnym przypadkiem e-gazet są gazety wirtualne, czyli gazety dostępne jedynie online, które nie mają swojego odpowiednika w wersji drukowanej.

Do przeglądania e-gazet najczęściej wystarcza typowa przeglądarka internetowa, lecz dostępne są również specjalizowane programy. Zwykle wystarczający jest czytnik PDF. Wielkość plików przede wszystkim zależy od rozdzielczości, w jakiej wydawca dostarcza swoje pismo – pliki gazet codziennych mają około kilku megabajtów, natomiast objętość czasopism to około 10-20 megabajtów.

W Polsce rozwój e-gazet rozpoczął się pod koniec 2004 roku, gdy Związek Kontroli Dystrybucji Prasy przyjął uchwałę o zaliczeniu egzemplarzy sprzedanych w postaci elektronicznej do łącznej liczby sprzedanych egzemplarzy danego tytułu.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/E-gazeta

E-learning

E–learning lub e-nauka – nauczanie lub szkolenia przy użyciu technologii informatycznej[1]. Oznacza wspomaganie procesu dydaktycznego za pomocą komputerów osobistych, smartfonów, tabletów (m-learning) i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Uzupełnia również tradycyjny proces nauczania, budując blended learning.

Termin e-learning, tak jak i techniki uczenia się oraz technologie kształcenia, odnosi się do stosowania w nauczaniu technologii elektronicznej w o wiele szerszym zakresie niż w ramach tradycyjnych szkoleń komputerowych, czy też nauczania wspomaganego komputerowo z połowy lat osiemdziesiątych. Jest również o wiele szerszy od pojęć nauczania i edukacji online, które oznaczają nauczanie tylko przez sieć internetową. W przypadku zastosowania technologii mobilnych, częściej używane jest pojęcie m-learningu.

W odróżnieniu od tradycyjnych metod nauki w e-lerningu główny ciężar nauki spoczywa na uczącym się, a nie na nauczycielu[2].

E-learning służy nauczaniu na odległość oraz nauczaniu elastycznemu. Często jest łączony z tradycyjnym nauczaniem w formie kursów mieszanych.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/E-learning

Eastman Kodak

amerykańskie przedsiębiorstwo

Eastman Kodak Company – jeden z największych koncernów na świecie zajmujących się produkcją sprzętu fotograficznego i filmowego. Przedsiębiorstwem, od którego wywodzi się obecny Eastman Kodak Company, jest The Eastman Dry Plate and Film Company założony przez wynalazcę George’a Eastmana i inwestora Henry’ego A. Stronga w 1881 roku. Centrala przedsiębiorstwa znajduje się w Rochester, w stanie New York, w Stanach Zjednoczonych. Kodak jest notowany na NASDAQ oraz na New York Stock Exchange.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Eastman_Kodak

eBay

amerykańskie przedsiębiorstwo

eBay Inc. – przedsiębiorstwo prowadzące nserwis aukcji internetowych. eBay został założony 3 września 1995 roku, przez Pierre’a Omidyara, obecnie działa w 37 krajach.

W skład koncernu wchodzi m.in. PayPal. Wcześniej w skład wchodził także Skype, który został kupiony 10 maja 2011 r. przez Microsoft.

Więcej na stronie Wikipedi

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/EBay

Edukacja na odległość

metoda edukacji w oddaleniu od nauczyciela

Edukacja na odległość, zwana też zdalnym nauczaniem (D-learning lub dLearning z ang. distance learning) – metoda uczenia się charakteryzująca się odseparowaniem nauczyciela od ucznia oraz ucznia od grupy uczących się, zastępując bezpośrednią komunikację interpersonalną (typową dla konwencjonalnej edukacji) komunikacją, w której pośredniczy tradycyjna poczta i technologia komunikacyjna[1].

Pierwszymi przykładami zastosowania edukacji na odległość są szkoły korespondencyjne. Jednym z warunków edukacji na odległość jest zapewnienie komunikacji w obie strony, tak aby możliwy był dialog między słuchaczem a nauczycielem, jednakże nie jest tu wymagana jednoczesność miejsca i czasu[2].

Pojęcie to często bywa błędnie utożsamiane z e-learningiem, który jest tylko jedną z form uczenia się na odległość.

Odmianą edukacji na odległość jest teleedukacja zakładająca bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym pomiędzy nauczycielem i uczniem za pomocą systemów audio- i wideokonferencji. Inną formą d-learningu są edukacyjne programy i audycje realizowane za pośrednictwem środków masowego przekazu, w szczególności edutainment.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Edukacja_na_odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87

Edutainment

Edutainment (ang.) – inaczej edurozrywka; neologizm w języku angielskim, powstały z połączenia słów „education” i „entertainment” (stąd niekiedy używa się również określenia „entertainment-education”). W języku polskim używa się też w tym znaczeniu określenia edukacja rozrywkowa. Podejmowane są też próby innego tłumaczenia, np. neologizm „edukywka” stworzony przez analogię do angielskiego: education – edukacja, entertainment – rozrywka

Istotę edutainment dobrze oddaje powiedzenie „uczyć bawiąc”. Wskazuje ono zarazem odpowiednią hierarchię ważności. Pod pojęciem edutainment będziemy rozumieć takie działania, których celem jest przede wszystkim edukacja, zaś forma rozrywki jest wyłącznie sposobem uatrakcyjnienia lub ukrycia przekazu o charakterze edukacyjnym. Inaczej mówiąc, programy wykorzystujące edutainment edukują z użyciem metod rozrywkowych (są narzędziem „rozrywkowej” edukacji). Celem ich jest zaktywizowanie osoby do nauki i zbudowanie interakcji pomiędzy edukatorem (lub narzędziem edukacji) a osobą uczącą się.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Edutainment

EIZO

EIZO Corporation (jap. EIZO株式会社 EIZO Kabushiki-gaisha) – japońska korporacja założona w marcu 1968 roku, zajmująca się produkcją profesjonalnych monitorów komputerowych. Obecną nazwę przyjęła w roku 2013. Według danych z 31 marca 2018 roku zatrudnia 2325 osób[1].

Korporacja nabyła firmę Irem Software Engineering, japońskiego producenta i wydawcę gier wideo.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/EIZO

Elektromobilność

Elektromobilność – całokształt zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym (ang. electric vehicles, w skrócie EV).

Pojęcie „elektromobilność” odnosi się zarówno do technicznych i eksploatacyjnych aspektów dotyczących EV, technologii oraz infrastruktury ładowania, jak również kwestii społeczno-gospodarczo-prawnych związanych z projektowaniem, produkcją, nabywaniem i używaniem pojazdów elektrycznych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Elektromobilno%C5%9B%C4%87

Elektronika

Elektronika – dziedzina techniki i nauki zajmująca się wytwarzaniem i przetwarzaniem sygnałów w postaci prądów i napięć elektrycznych lub pól elektromagnetycznych . Wykorzystywanie zjawisk oddziaływania pomiędzy ładunkami do przenoszenia informacji.

Elektronika (z gr. elektron 'bursztyn, który można naelektryzować przez potarcie’ i -ikos 'na sposób; odnoszący się do’)

Jest to dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody. W obwodach takich można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom elementów czynnych (i ich możliwościom sterowania przepływem elektronów). Podobnie możliwość pracy urządzeń jako przełączniki pozwala na przetwarzanie sygnałów cyfrowych.

Swój rozwój elektronika zawdzięcza badaniom w różnych dziedzinach nauki, głównie fizyce (elektromagnetyzm, fizyka ciała stałego – szczególnie półprzewodniki) i matematyce (modele matematyczne obwodów i sygnałów).

W odróżnieniu od elektrotechniki, która też bazuje na wiedzy z zakresu elektromagnetyzmu, elektronika nie zajmuje się ogólnie rzecz biorąc zagadnieniami energii elektrycznej, ale zagadnieniami związanymi z sygnałami (zob. też przetwarzanie sygnałów). Rozróżnienie obu dyscyplin nastąpiło około 1906 roku, kiedy to Lee De Forest wynalazł triodę, dzięki której bez użycia urządzeń mechanicznych można było już wówczas wzmacniać urządzeniem elektrycznym słabe sygnały radiowe lub akustyczne. Do lat 50. XX wieku dziedzina ta sprowadzała się do radiotechniki (tak ją nazywano) – a jej zasadnicze zastosowania obejmowały projektowanie nadajników, odbiorników i lamp próżniowych. Historycznie elektronika wyrosła więc z radiotechniki – pierwszymi układami elektronicznymi były powstające w czasach I wojny światowej nadajniki i odbiorniki radiowe. Współcześnie większość urządzeń elektronicznych projektuje się z użyciem elementów półprzewodnikowych, za pomocą których można sterować przepływem elektronów podobnie jak w lampach elektronowych, a układy elektroniczne implementowane są często jako układy scalone (tzw. mikroelektronika, zob. też nanoelektronika) w tym układy programowalne i układy specjalizowane.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Elektronika

Elektronika użytkowa

Elektronika użytkowa – ogólna nazwa urządzeń elektronicznych takich jak telewizor, odtwarzacz DVD, magnetowid, sprzęt stereofoniczny, telefon komórkowy, zasilacz, ładowarka itp. Można więc mówić o „sprzęcie elektronicznym domowego użytku”.

Innym często spotykanym określeniem zbiorczym odnoszącym się do części tej grupy produktów jest „sprzęt RTV” – określenie obejmuje przede wszystkim odbiorniki radiowe (radioodbiorniki) i telewizyjne (telewizory). Skrót pochodzi od Radio i TV.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Elektronika_u%C5%BCytkowa

Elektrotechnika

Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem oraz użytkowaniem energii elektrycznej.

Dawniej do elektrotechniki zaliczano też pozostałe dziedziny inżynierii, które związane były z wykorzystaniem elektryczności i elektromagnetyzmu (telegrafię, telefonię, radiotechnikę). Wraz z wynalezieniem nowych urządzeń (lampa elektronowa, dioda, tranzystor) dziedziny te weszły w skład odrębnej, nowo powstałej dyscypliny zwanej elektroniką (i powiązanej z nią telekomunikacją). Elektronika, w odróżnieniu od elektrotechniki (w jej współczesnym rozumieniu), ogólnie rzecz biorąc nie zajmuje się zagadnieniami związanymi z energią elektryczną, ale koncentruje się na przetwarzaniu i przesyle sygnałów elektrycznych – dawniej analogowych, dziś przede wszystkim cyfrowych. Ponadto na gruncie elektroniki i telekomunikacji rozwinęła się inżynieria komputerów i związana z nią informatyka i teleinformatyka – dziedziny zajmujące się dziś przetwarzaniem i przesyłem danych.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Elektrotechnika

Elitegroup Computer Systems

Elitegroup Computer Systems (ECS) – tajwańska firma elektroniczna produkująca części komputerowe założona w 1987. Jest to jeden z największych producentów płyt głównych na świecie. Wiele produktów ECS używanych jest na zasadzie OEM przez firmy takie jak IBM czy Compaq. Płyty główne ECS zdobyły dużą popularność ponieważ wiele modeli ma niską cenę w porównaniu z konkurencją.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Elitegroup_Computer_Systems

EMC Corporation

EMC Corporation – amerykańska korporacja produkująca komputerowe systemy zarządzania i przechowywania danych.

Siedziba firmy zlokalizowana jest w Hopkinton w amerykańskim stanie Massachusetts. EMC dostarcza głównie systemy do przechowywania danych cyfrowych. Jest dostawcą rozwiązań Enterprise Storage, czyli komputerowych systemów współdzielenia, zarządzania i ochrony danych, opartych o inteligentne macierze dyskowe EMC Symmetrix, Clariion, urządzenia sieciowe Connectrix, Celerra, Centera. Rozwiązania EMC to produkty z zakresu SAN, NAS oraz CAS tworzące zintegrowaną infrastrukturę sieciową, umożliwiające zarządzanie przechowywaną informacją, konsolidację macierzy i serwerów.

Firma stworzona została w 1979 przez Richarda Egana i Rogera Marino wtedy jeszcze współlokatorów z akademika. Obecna nazwa i logo stylizowane są na słynny wzór podany przez Einsteina E=mc².

Korporacja na całym świecie zatrudnia obecnie ponad 40 000 pracowników (dane na wrzesień 2010 r.), swoje fabryki posiada m.in. w USA, Chinach, Indiach, Singapurze i Irlandii. Jest notowana na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (NYSE).

Dnia 12 października 2015 firma Dell ogłosiła, że nabywa EMC w transakcji o wysokości 67 miliardów dolarów, co stanowi rekord kwoty za nabycie innej firmy w branży IT.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/EMC_Corporation

Emergencja

Emergencja (łac. emergo – wynurzam się) – powstawanie jakościowo nowych form i zachowań z oddziaływania między prostszymi elementami. Przykładem takiego zjawiska jest proces myślenia, powstający z interakcji pomiędzy wieloma neuronami w ludzkim mózgu (choć żaden neuron nie jest sam z siebie zdolny do myślenia).

Zjawisko określa się jako emergentne, jeśli w jakimś sensie nie można go opisać, opisując jedynie jego części składowe. W ścisłym sensie naukowym oznacza to nieredukowalność danego zjawiska. Ponieważ jednak nieredukowalności w żadnym przypadku nie da się jednoznacznie udowodnić, pojęcie emergencji nie ma też jednoznacznej definicji i jest używane w różnych znaczeniach. Często oznacza po prostu, że znany nam uproszczony opis zjawisk niższego poziomu nie jest wystarczający do opisania zjawiska wyższego poziomu (czyli nie wiemy, jak ono powstaje).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Emergencja

EMI

wytwórnia płytowa

EMI Group, wcześniej Electric and Musical Industries Ltd – przedsiębiorstwo z siedzibą w Londynie zaliczane do wielkiej czwórki wytwórni płytowych.

Powstało z połączenia brytyjskiego Columbia Graphophone Company i Gramophone Company w marcu 1931.

W sierpniu 2007 EMI została przejęta za kwotę 4,2 miliarda funtów przez przedsiębiorstwo private equity Terra Firma Capital Partners. Jednym z powodów przejęcia był dramatyczny spadek sprzedaży i oświadczenie o stratach w wysokości 260 mln funtów, które spółka poniosła na przełomie 2006 i 2007[1][2]. TFCP zrealizowała transakcję przy pomocy pożyczki udzielonej przez bank Citigroup[3].

W lutym 2010 w mediach pojawiły się informacje, że EMI z powodu długów sprzeda legendarne studio Abbey Road, w którym nagrywali między innymi The Beatles[4].

1 lutego 2011 Citigroup przejął 100% akcji EMI Group od Terra Firma Capital Partners, redukując dług przedsiębiorstwa o 2.2 mld £[1]. Przedsiębiorstwo private equity nie było w stanie płacić rat od udzielonej w 2007 pożyczki i tym samym zostało zmuszone do sprzedaży, ponosząc przy tej transakcji bardzo dużą stratę finansową wynoszącą około 2 mld £[3].

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/EMI

Engadget

wielojęzyczna sieć blogowa

Engadget – wielojęzyczna sieć blogów poświęconych technice. Składa się z dziesięciu blogów, czterech anglojęzycznych oraz sześciu wersji międzynarodowych[1].

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Engadget

Epson

Seiko Epson Corporation (jap. セイコーエプソン株式会社 Seikō Epuson Kabushiki-gaisha, Epson) – japoński producent drukarek, skanerów, projektorów i innych urządzeń oraz akcesoriów związanych głównie z drukowaniem i wyświetlaniem obrazów z siedzibą w Suwie założony 18 maja 1942 roku[1].

Marka Epson funkcjonuje od 1975 roku, a obecna nazwa przedsiębiorstwa używana jest od 1985 roku.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Epson

Ericsson

szwedzkie przedsiębiorstwo

Ericsson AB – szwedzkie przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, założone w 1876 roku w Sztokholmie przez Larsa Magnusa Ericssona. Ericsson jest dostawcą usług i infrastruktury dla operatorów telekomunikacyjnych. W skład produktów przedsiębiorstwa wchodzą: infrastruktura sieci stałych i mobilnych, internet szerokopasmowy oraz rozwiązania multimedialne. Firma Ericsson działa w 175 krajach. W 2008 roku ponad 75 000 pracowników wygenerowało dochód wysokości 32,2 miliarda USD (209 miliardów SEK). Firma jest obecna na giełdach OMX Nordic Exchange Stockholm i NASDAQ. Ericsson zarządza sieciami, które służą 195 milionom użytkowników. Ericsson posiada ok. 37 000 patentów. Ericsson posiada w Polsce biura w między innymi w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu oraz dwa centra badawczo-rozwojowe w Łodzi i Krakowie, zatrudnia około 2300 inżynierów.

W Polsce pierwsza centrala tego producenta została uruchomiona w Warszawie w 1904 roku.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ericsson

Ethernet

Ethernet – technika, w której zawarte są standardy wykorzystywane w budowie głównie lokalnych sieci komputerowych. Obejmuje ona specyfikację przewodów oraz przesyłanych nimi sygnałów. Ethernet opisuje również format ramek i protokoły z dwóch najniższych warstw Modelu OSI. Jego pierwotna specyfikacja została podana w standardzie IEEE 802.3.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ethernet

Europeana

Europeana – biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie, które współpracuje z ponad 3000 instytucjami kultury w Europie.

Została otwarta 20 listopada 2008 w ramach inicjatywy UE: i2010 na rzecz bibliotek cyfrowych.

Europeana to wspólny punkt dostępu do zbiorów i katalogów o księgach bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie, który umożliwia użytkownikom znalezienie cyfrowych dzieł kultury udostępnionych przez organizacje kulturalne w całej Unii Europejskiej.

W chwili otwarcia Europeana oferowała dostęp do kolekcji liczącej 4,5 miliona obiektów. Obecnie interfejs Europeany umożliwia dostęp do kolekcji ponad 50 mln książek, czasopism, fragmentów filmów, map, fotografii i dokumentów w postaci cyfrowej pochodzących z niektórych bibliotek, archiwów, muzeów i archiwów audiowizualnych części krajów Europy[2].

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Europeana