I

5G – wszystko o 5G rozpoczynające się od litery I

IBM

amerykańska korporacja

International Business Machines Corporation – amerykańskie przedsiębiorstwo, będące jednym z najstarszych przedsiębiorstw informatycznych na świecie.

Obecnie przedsiębiorstwo oferuje rozwiązania w oparciu o usługi doradcze i informatyczne oraz oprogramowanie i sprzęt. Jej główną siedzibą jest Armonk w pobliżu Nowego Jorku.

Zatrudniając 383 tys. pracowników na całym świecie[1] i osiągając przychód w wysokości 73.6 miliardów USD (2020), przedsiębiorstwo osiągnęło zysk w wysokości 5.5 miliarda USD. IBM jest największym przedsiębiorstwem branży informatycznej świata[potrzebny przypis]. Posiada przedstawicielstwa w 170 krajach. Jej akcje notowane są na New York Stock Exchange od 11 listopada 1915.

IBM zajmuje się praktycznie każdym segmentem rynku informatycznego, poczynając od komputerów klasy mainframe, a kończąc na nanotechnologii. Od kilku lat coraz większe znaczenie w przedsiębiorstwie mają usługi konsultingowe, a nie, jak wcześniej, produkcja. Samuel J. Palmisano wybrany został na CEO w styczniu 2002 właśnie za swój wkład w rozwój działalności konsultingowej przedsiębiorstwa (rozwinięcie działu Global Business Services).

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/IBM

ICNIRP

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP; Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym) jest organizacją niezależnych naukowców składająca się z głównej komisji, do której należy 14 członków, 4 Stałych Komitetów Naukowych badających epidemiologię, biologię, dozymetrię i promieniowanie optyczne i doradztwo ekspertów. ICNIRP zajmuje się badaniem i podnoszeniem świadomości na temat możliwych skutków ubocznych na zdrowiu człowieka wywołanych przez narażenie na promieniowanie niejonizujące. Siedziba organizacji znajduje się w Niemczech.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/ICNIRP

Iiyama (przedsiębiorstwo)

Iiyama Corporation (jap. 株式会社 iiyama Kabushiki-gaisha iiyama) – japońskie przedsiębiorstwo elektroniczne produkujące monitory i odbiorniki telewizyjne.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Iiyama_(przedsi%C4%99biorstwo)

Iliad

francuski koncern telekomunikcyjny

Przedsiębiorstwo zostało założone w 1987 roku przez przedsiębiorcę branży telekomunikacyjnej Xaviera Niela. W początkowym etapie działalności Iliad dostarczał usługi telekomunikacyjne za pomocą tradycyjnych łączy przewodowych. Dekadę później w 1999 roku Iliad stworzył markę Free – pod którą dostarczał internet za pośrednictwem modemu bez opłat. Dziś operator jest liderem na rynku szerokopasmowego internetu we Francji.

Francja
W 2012 Iliad zaangażował się w rynek w telefonii mobilnej, startując we Francji z ofertą pod nazwą Free Mobile. Choć rynek był już podzielony pomiędzy Orange, SFR i Bouygues Telecom, sukces Iliada wynikał z oferty prostych pakietów telefoniczno-internetowych, z których można było korzystać bez konieczności podpisywania długoterminowych umów, w bardzo atrakcyjnych jak na ówczesne czasy cenach. Obecnie sieć Free Mobile należąca do Iliada ma 13,4 miliona abonentów, co daje jej 4. miejsce wśród największych operatorów we Francji. Sieć Free Mobile działa również na ponad 800-tysięcznej wyspie Reunion na Oceanie Indyjskim, będącej terytorium zamorskim Francji. Uwzględniając lokalne warunki życia, Free Mobile zaoferował mieszkańcom wyspy usługi o połowę tańsze niż we Francji kontynentalnej.

… Maroko … Włochy …

Polska
W Polsce we wrześniu 2020 roku Iliad kupił sieć Play, o której planach sprzedaży media branżowe informowały już od 2017 roku. Wraz z nabyciem Play, francuski koncern stał się posiadaczem największego wirtualnego operatora telefonii komórkowej – Virgin Mobile Polska, którego Play przejął w kwietniu 2020 roku oraz w lipcu 2019 operatora usług dla biznesu – 3S S.A. Według Bloomberga Iliad kupił Play za około 9 miliardów złotych. Grupa Iliad obecna jest w Polsce również przez firmę Scaleway – dostawcę usług w chmurze.Jesienią 2020 roku firma otworzyła w Warszawie centrum obliczeniowe – WAW1, obecnie jedno z czterech w Europie, a drugie poza Francją.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Iliad

Informacja

Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).

Można wyróżnić dwa podstawowe punkty widzenia informacji[3]:

 1. obiektywny – informacja oznacza pewną właściwość fizyczną lub strukturalną obiektów (układów, systemów), przy czym jest kwestią dyskusyjną[4], czy wszelkich obiektów, czy jedynie systemów samoregulujących się (w tym organizmów żywych);
 2. subiektywny – informacja istnieje jedynie względem pewnego podmiotu, najczęściej rozumianego jako umysł, gdyż jedynie umysł jest w stanie nadać elementom rzeczywistości znaczenie (sens) i wykorzystać je do własnych celów.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Informacja

Informatyka

nauka zajmująca się przetwarzaniem informacji – Informatyka – dziedzina nauk ścisłych i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym metodami ich przetwarzania oraz technologiami wytwarzania układów je przetwarzających. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza jej podstaw teoretycznych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Informatyka

Informatyka afektywna

Informatyka afektywna – dział informatyki, zajmuje się metodami i narzędziami rozpoznawania, analizy, interpretacji i symulacji stanów emocjonalnych użytkowników komputerów.

Dziedzina ta została wyodrębniona w 1995 roku przez Rosalind Picard i nazwana affective computing. Ponieważ istnieje bogata literatura w języku angielskim i raczej znikoma w języku polskim, brak jest odpowiedników pojęć używanych w tej dyscyplinie leżącej na styku informatyki i psychologii. Zgodnie ze słownikiem angielskie słowo affective można przetłumaczyć jako afektywny lub emocjonalny, natomiast computing tłumaczy się jako przetwarzanie, komputyka lub informatyka. W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości tłumaczenia nazwy dziedziny zasięgnięto opinii Rady Języka Polskiego. W dniu 5 września 2013 roku Zespół Terminologii Informatycznej Rady Języka Polskiego wydał opinię, zgodnie z którą polskim odpowiednikiem nazwy dziedziny affective computing jest określenie przetwarzanie emocjonalne. Zaproponowana nazwa budzi jednak wiele wątpliwości, ponieważ kojarzy się raczej z działem psychologii niż informatyki.

Informatyka afektywna obejmuje:

metody rozpoznawania stanów emocjonalnych użytkowników komputerów i urządzeń mobilnych na podstawie różnorodnych charakterystyk (mimika twarzy, postawa ciała, parametry fizjologiczne, głos, tekst, wzorce behawioralne);
metody reprezentacji stanów emocjonalnych na potrzeby przetwarzania komputerowego;
tworzenie aplikacji afektywnych (ang. affective) i postrzegających emocje (ang. affect-aware);
modele interwencji afektywnych;
analizę ładunku emocjonalnego tekstu (ang. sentiment analysis);
symulacje stanów emocjonalnych na potrzeby wirtualnych postaci.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Informatyka_afektywna

Informatyka techniczna

Informatyka techniczna – dawniej dział informatyki związany z obliczeniami inżynieryjno-technicznymi (ang. technical computing), obecnie po zmianach wprowadzonych przez nową klasyfikację dziedzin i dyscyplin w roku 2018, znacznie szersze pojęcie jako dyscyplina w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych[1], powiązana z szeregiem kierunków studiów technicznych[2].

W sierpniu 2005 grupa organizacji wokól ACM zaproponowała nazwę ogólnego programu nauczania computing, w którym wyróżniono pięć podstawowych specjalności[3]: computer engineering (CE), computer science (CS), information systems (IS), information technology (IT), software engineering (SE). W 2018 w Polsce zmieniono klasyfikację dziedzin i dyscyplin. Ustalono dyscyplinę w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych – informatyka techniczna i telekomunikacja, przypisując jej angielskie tłumaczenie information technology and telecommunication. Celem zmiany było wprowadzenie dyscypliny informatycznej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (w odróżnieniu od dyscypliny informatyka, która została przyporządkowana dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych) oraz połączenie jej z telekomunikacją. Powstała w efekcie dyscyplina obejmuje bardzo szeroki zakres, łączący w sobie praktycznie wszystkie z pięciu specjalności informatycznych wymienionych we wzmiankowanym wyżej dokumencie ACM: od inżynierii komputerowej (CE), poprzez inżynierię oprogramowania (SE), aż do nauk dotyczących technologii informacyjnych (IT) oraz systemów informacyjnych (IS), z relatywnie najmniejszym udziałem zorientowanej na teorię informatyki (czystej) (CS). Do dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja przyporządkowane zostały wszystkie kierunki informatyczne kształcące inżynierów, a więc w większości kierunki prowadzone na uczelniach technicznych. W efekcie tych zmian dyscyplina informatyka techniczna została powiązana z szeregiem kierunków studiów, od klasycznych: Informatyki i Informatyki Stosowanej, poprzez wiele innych związanych z różnymi specjalnościami informatycznymi, aż do kierunków bezpośrednio związanych z telekomunikacją, takich jak np. Teleinformatyka.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Informatyka_techniczna

Informatyka (teoretyczna)

Informatyka teoretyczna (ang. computer science[1][2]) – dyscyplina w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych[3] oraz kierunek studiów uniwersyteckich[4], wykorzystujący aparat matematyczny do badań nad naturą i teorią obliczeń, automatów i informacji oraz tworzenia algorytmów wyrażanych w językach programowania i strukturach danych. W części praktycznej zajmuje się optymalizowaniem wykorzystania architektury komputerów, do obliczeń numerycznych i analiz statystycznych oraz przetwarzania danych w implementowanych bazach danych, systemach informacyjnych, graficznych, webowych, chmurowych, kryptograficznych, sieciowych, sztucznej inteligencji itp.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Informatyka_(teoretyczna)

Instagram

serwis społecznościowy

Instagram – fotograficzny serwis społecznościowy hostingu zdjęć, połączony z aplikacją o tej samej nazwie (dostępną na systemy operacyjne iOS i Android)[2], który umożliwia użytkownikom edycję zdjęć i filmów, stosowanie do nich filtrów cyfrowych oraz udostępnianie ich w różnych serwisach społecznościowych[3]. Charakterystyczną cechą aplikacji był nadawany zdjęciom kwadratowy kształt, podobnie jak w aparatach fotograficznych marki Kodak serii Instamatic, aparatach do fotografii błyskawicznej firmy Polaroid oraz w średnioformatowych aparatach formatu 6×6 w przeciwieństwie do proporcji obrazu 4:3, który jest wykorzystywany przez większość aparatów fotograficznych oraz urządzeń mobilnych dysponujących funkcją foto. 27 sierpnia 2015 roku udostępniono możliwość umieszczania zdjęć i filmów w innych formatach obrazu.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Instagram

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna – część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. Służy do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Instalacja_elektryczna

Instytut Łączności

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy – instytut utworzony w 1934 przez prof. inż. Janusza Groszkowskiego, obecnie instytut badawczy działający w obszarze telekomunikacji i technologii informacyjnych. Instytut Łączności ma siedzibę w Warszawie oraz oddziały w Gdańsku i we Wrocławiu.

Instytut Łączności, o przychodzie przekraczającym 24 mln zł i zatrudniający ponad 200 osób, stanowi dziś „centrum wiedzy” w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych, prowadząc badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe i eksperymentalne oraz wysoko kwalifikowane usługi techniczne, a jednocześnie szeroko udostępniając zdobytą wiedzę i uzyskane kwalifikacje na potrzeby wsparcia merytorycznego organów administracji, partnerów rynkowych oraz do realizacji projektów technicznych ważnych dla gospodarki i społeczeństwa.

Na początku roku 2013 Instytut był współwykonawcą lub koordynatorem 17 projektów badawczych.

W obszarze działalności Instytutu znajdują się także:

 • publikacje, których w roku 2012 powstało blisko 150, oraz uzyskiwanie stopni naukowych,
 • organizowanie cyklicznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych,
 • normalizacja krajowa i międzynarodowa,
 • kalibrowanie/wzorcowanie wzorców i urządzeń pomiarowych wykonywane w akredytowanych laboratoriach Instytutu,
 • programy badania biegłości/porównania międzylaboratoryjne,
 • konstruowanie aparatury i systemów,
 • działalność wydawnicza: „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne” – kwartalnik naukowo-techniczny o zasięgu krajowym, „Journal of Telecommunications and Information Technology” – kwartalnik naukowy o zasięgu europejskim, oraz wydawnictwa książkowe,
 • działalność edukacyjna.

Preferowana tematyka badań naukowych Instytutu to:

 • przewodowa i bezprzewodowa infrastruktura telekomunikacyjna,
 • sieci przyszłości i architektury,
 • zarządzanie siecią,
 • usługi internetowe,
 • optyczne i fotoniczne systemy transmisyjne,
 • transmisja radiowa i telewizyjna, w tym radio kognitywne,
 • systemy informacyjne, hurtownie danych, zarządzanie wiedzą i wspomaganie decyzji,
 • telekomunikacyjne techniki cyfrowe, w tym szerokopasmowy internet i cyfryzacja systemów analogowych,
 • zarządzanie widmem częstotliwości i planowanie sieci radiowych,
 • kompatybilność elektromagnetyczna,
 • nowoczesna energetyka telekomunikacyjna,
 • usługi pocztowe i rynek,
 • aspekty ekonomiczne i prawne telekomunikacji,
 • metrologia i testy laboratoryjne,
 • normalizacja.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Instytut_%C5%81%C4%85czno%C5%9Bci

Integrated Services Digital Network

ISDN (ang. Integrated Services Digital Network, czyli sieć cyfrowa z integracją usług).

Technologia sieci telekomunikacyjnych mająca na celu wykorzystanie infrastruktury PSTN do bezpośredniego udostępnienia usług cyfrowych użytkownikom końcowym (bez pośrednictwa urządzeń analogowych) (ang. end-to-end circuit-switched digital services). Połączenia ISDN zalicza się do grupy połączeń wdzwanianych (komutowanych).

ISDN jest znormalizowana w zaleceniach ITU-T oraz standardach ETSI. Europejskie zostały wprowadzone do systemu Polskich Norm jako grupa ICS 33.080 – Sieć Cyfrowa z Integracją Usług

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Integrated_Services_Digital_Network

Intel

amerykańskie przedsiębiorstwo

Intel Corporation – największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.

Przedsiębiorstwo Intel założyli 18 lipca 1968 Gordon E. Moore oraz Robert Noyce, a nazwa pochodzi od wyrażenia integrated electronics. Wkrótce dołączył do nich Andrew Grove, późniejszy wieloletni prezes przedsiębiorstwa. Siedziba główna znajduje się w Santa Clara w amerykańskim stanie Kalifornia. Oprócz mikroprocesorów wytwarza między innymi płyty główne, chipsety do płyt głównych, zintegrowane układy graficzne, pamięci flash, mikrokontrolery, procesory do systemów wbudowanych, sprzęt sieciowy (np. karty sieciowe, chipsety WiFi i WiMAX), systemy zarządzania pamięcią masową (SAN, NAS, DAS). O sile przedsiębiorstwa stanowią zdolność projektowania zaawansowanych procesorów, których kolejne generacje zwiększają swoją moc obliczeniową zgodnie z prawem Moore’a oraz bardzo wysoki poziom zdolności produkcyjnych. Początkowo znana wśród inżynierów i technologów, dzięki przeprowadzonej w latach 90. udanej kampanii marketingowej „Intel Inside”, firma przedsiębiorstwa oraz marka procesorów Pentium stały się powszechnie znane.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Intel

Interakcja człowiek–komputer
dziedzina informatyki

Interakcja człowiek–komputer – wzajemne oddziaływanie między człowiekiem a komputerem zachodzące poprzez interfejs użytkownika.

W krajach anglosaskich mianem human-computer interaction (HCI) określa się też interdyscyplinarną naukę zajmująca się projektowaniem interfejsów użytkownika oraz badaniem i opisywaniem zjawisk związanych z używaniem systemów komputerowych przez ludzi.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Interakcja_cz%C5%82owiek%E2%80%93komputer

Interaktywność

Interaktywność (ang. interactivity, łac. interactus dosł. „czyn wzajemny”) – pojęcie z dziedziny komunikacji. Oznacza zdolność do wzajemnego oddziaływania na siebie, przez komunikujące się strony.

Pojęcie interaktywności najczęściej stosowane jest w informatyce, telewizji i multimediach. W tym kontekście, ma za zadanie podkreślić zdolność programu lub urządzenia do jednoczesnego odbierania informacji i reagowania na nią.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Interaktywno%C5%9B%C4%87

Interfejs użytkownika
przestrzeń, w której następuje interakcja człowieka z urządzeniem

Interfejs użytkownika (od ang. user interface, UI[1]) – przestrzeń, w której następuje interakcja człowieka z maszyną.

W technice

Interfejs użytkownika to część urządzenia lub oprogramowania odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z maszynami. Aby było to możliwe, są one wyposażone w urządzenia wejścia-wyjścia tworzące interfejs użytkownika. Do najczęściej stosowanych zaliczają się:

wiersz poleceń (CLI) – urządzenie wejściowe to klawiatura, a wyjściowe to drukarka lub wyświetlacz w trybie znakowym
interfejs tekstowy (TUI) – urządzenie wejściowe to klawiatura lub myszka, a wyjściowe to wyświetlacz w trybie znakowym
interfejs graficzny (GUI) – wejście to urządzenie wskazujące (zwykle myszka), a wyjściowe to wyświetlacz graficzny
interfejs strony internetowej (WUI) – wejście i wyjście jest realizowane poprzez stronę internetową wyświetlaną w przeglądarce
interfejs głosowy (VUI) – urządzenie wejściowe to mikrofon, a wyjściowe to głośniki
interfejs gestowy – urządzenie wejściowe to ciało ludzkie lub specjalny kontroler, a wyjściowe to wyświetlacz graficzny; przykładem jest Kinect dla konsoli Xbox 360.


W informatyce
W tej dziedzinie najczęściej jako interfejs użytkownika rozpatruje się część oprogramowania zajmującą się obsługą urządzeń wejścia-wyjścia przeznaczonych dla interakcji z użytkownikiem. W komputerach zwykle za obsługę większości funkcji interfejsu użytkownika odpowiada system operacyjny, który narzuca standaryzację wyglądu różnych aplikacji. Zwykli użytkownicy postrzegają oprogramowanie wyłącznie przez interfejs użytkownika.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Interfejs_u%C5%BCytkownika

Internet Archive

instytucja non-profit gromadząca i udostępniająca cyfrowe zasoby (San Francisco, USA; zał. 1996)

Internet Archive – instytucja non-profit z siedzibą w San Francisco, zajmująca się gromadzeniem i udostępnianiem zasobów w postaci cyfrowej.

Obecnie archiwum zawiera gromadzone w około dwumiesięcznych odstępach archiwalne wersje ogólnodostępnych stron WWW, dawne wersje oprogramowania, filmy, książki, nagrania dźwiękowe, nagrania programów telewizyjnych, itp. Archiwum udostępniane jest bezpłatnie historykom, naukowcom oraz w celach edukacyjnych. Część zasobów dostępna jest dla każdego.

Szacuje się, że pod koniec października 2012 roku archiwum zgromadziło 10 petabajtów danych[1].

Misja
Internet Archive powstał z inicjatywy Brewstera Kahle w 1996 roku. Cele przyświecające utworzeniu tego projektu są opisane na jego stronie WWW następująco:

Większość społeczeństw przywiązuje dużą wagę do przechowywania śladów swojego dziedzictwa kulturowego. Bez takich śladów cywilizacja nie ma pamięci i mechanizmu, który pozwala uczyć się na dawnych błędach i sukcesach. Współczesna kultura produkuje obecnie coraz więcej i więcej śladów w postaci elektronicznej. Naszą misją jest pomóc zachować te ślady i utworzyć bibliotekę internetową dla badaczy, historyków i w celach edukacyjnych.

Ze względu na swój cel polegający na próbie zgromadzenia i przechowaniu całej ludzkiej wiedzy i wszelkich przejawów kultury niematerialnej oraz uczynieniu jej bezpłatnie dostępnej dla wszystkich, Internet Archive jest często porównywany do Biblioteki Aleksandryjskiej.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive

Internet rzeczy

Internet rzeczy, internet przedmiotów (ang. internet of things, IoT) – koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej inteligentnej KNX lub sieci komputerowej. Do tego typu przedmiotów zaliczają się między innymi urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły oświetleniowe i grzewcze oraz urządzenia noszone (wearables).

Termin został użyty po raz pierwszy przez brytyjskiego przedsiębiorcę i założyciela startupów Kevina Ashtona w 1999 roku, podczas prezentacji dla Procter & Gamble. Określono nim „sieć połączonych ze sobą przedmiotów”.

Istnieje także termin Internet Wszechrzeczy (ang. Internet of Everything – IoE), będący określeniem na sieć ludzi, procesów, danych i rzeczy podłączonych do Internetu. Termin ten powstał pierwotnie w firmie CISCO i jest obecnie często stosowany zamiennie z terminem Internet przedmiotów. Powstał także licznik zliczający przybliżoną liczbę elementów Internetu Wszechrzeczy.

Szacuje się, że w 2020 roku podłączonych do sieci będzie od 25 mld do 50 mld urządzeń. W 2016 roku wartość rynku IoT szacuje się na 200 mld dolarów, a w 2019 roku na 1,3 bln dolarów[7].

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Internet_rzeczy

Inżynieria komputerowa

Inżynieria komputerowa (z ang. Computer engineering), obecnie specjalność informatyki technicznej (z niem. Technische Informatik), zwana także elektroniką komputerową – dyscyplina, który zajmuje się architekturą projektowaniem i działaniem systemów komputerowych, w tym wbudowanych na poziomie sprzętowym oraz oprogramowania sprzętowego.

Wiele części inżynierii komputerowej współcześnie jest przedmiotem badań przemysłowych, których praktyczne wdrożenie, ze względu na wielkość rynku, znacznie wykracza poza czysto akademickie możliwości. W związku z tym wiele osiągnięć w dziedzinie technologii mikroprocesorów, komponentów pamięci, systemów magistrali i innych ważnych dziedzin jest obecnie osiąganych jedynie przemysłowo. Wiele innowacji jest możliwe dzięki nowym procesom produkcyjnym, choć nowatorskie architektury również odgrywają kluczową rolę. Główne obszary związane z inżynierią komputerową obejmują:[3][4][5]

projektowanie procesorów
technikę cyfrową,
technikę mikroprocesorową i systemy wbudowane,
bezpośrednio programowalne macierze bramek,
organizację i architekturę komputerów,
systemy czasu rzeczywistego,
integrację sprzętu z oprogramowaniem,
języki opisu sprzętu,
technologie sieci komputerowych,
przetwarzanie sygnałów i obrazów, widzenie komputerowe,
niezawodność i diagnostykę błędów systemów komputerowych,
internet rzeczy.
bezpieczeństwo sprzętu komputerowego

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_komputerowa

Inżynieria mechaniczna

wiedza dotycząca projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i konstrukcji

Inżynieria mechaniczna – całość wiedzy dotyczącej projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i konstrukcji, wyjąwszy z tego maszyny elektryczne i energetyczne, które są domeną inżynierii elektrycznej i inżynierii energetycznej oraz maszyn matematycznych, które są domeną inżynierii komputerowej.

Do podstawowych dziedzin inżynierii mechanicznej należą:

rysunek techniczny
teoria mechanizmów i maszyn
materiałoznawstwo
wytrzymałość materiałów
mechanika konstrukcji
mechanika ciał stałych
podstawy konstrukcji maszyn
maszynoznawstwo
technologia budowy maszyn
mechanika precyzyjna

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_mechaniczna

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania (ang. Software engineering, SE) – dyscyplina informatyczna stosująca podejście inżynierskie do tworzenia oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Termin inżynieria oprogramowania po raz pierwszy został użyty w przełomie lat 1950/60, ale oficjalnie za narodziny tej dyscypliny podaje się lata 1968 i 1969, w których miały miejsce dwie konferencje sponsorowane przez NATO, odpowiednio w Garmisch i Rzymie.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_oprogramowania

iOS

system operacyjny

iOS – system operacyjny Apple Inc. dla urządzeń mobilnych iPhone, iPod touch oraz iPad. Obecna nazwa funkcjonuje od 7 czerwca 2010, wcześniej system był znany jako iPhone OS. System ten bazuje na systemie operacyjnym Mac OS X 10.5 i tym samym na Darwinie. iOS dostępny jest tylko na urządzeniach firmy Apple.

Po premierze iPhone’a jego system operacyjny nie posiadał oficjalnie nazwy, zwykle nazywano go po prostu MacOS X, do którego jest podobny. Dopiero 6 marca 2008 wraz z premierą SDK dla tego systemu, został on udokumentowany jako iPhone OS. 7 czerwca 2010 zmieniono nazwę na iOS.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/IOS

IP – Protokół internetowy

Protokół internetowy, IP (od ang. Internet Protocol) – protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internetu w modelu TCP/IP). Protokół internetowy to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i wymiany danych. Używany powszechnie w Internecie i lokalnych sieciach komputerowych[1].

Dane w sieciach IP są wysyłane w formie bloków określanych mianem pakietów. W przypadku protokołu IP, przed rozpoczęciem transmisji nie jest zestawiana wirtualna sesja komunikacyjna pomiędzy dwoma hostami, które nie komunikowały się ze sobą wcześniej[1].

Protokół IP jest protokołem zawodnym – nie gwarantuje, że pakiety dotrą do adresata, nie zostaną pofragmentowane, czy też zdublowane, a ponadto mogą dotrzeć do odbiorcy w innej kolejności niż zostały nadane. Niezawodność transmisji danych jest zapewniana przez protokoły warstw wyższych (np. protokół sterowania transmisją), znajdujących się w hierarchii powyżej warstwy sieciowej[2][3].

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Protok%C3%B3%C5%82_internetowy

iPad

tablet

iPad – tablet przedsiębiorstwa Apple[1]. Ma 9,7-calowy ekran dotykowy z technologią Multi-Touch oraz m.in. możliwość oglądania filmów i zdjęć. Ma przeglądarkę internetową oraz jest kompatybilny z aplikacjami App Store dla iPhone’ów[2]oraz iPodów. Przeglądarka internetowa Safari dołączona do iPada nie obsługuje technologii Flash[3][4]. Urządzenie waży 680 gramów (wersja 3G waży 730 g), mieści się zatem między cięższymi smartfonami oraz lżejszymi laptopami.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/IPad

iPhone

smartfon

iPhone – smartfon wydany przez Apple Inc., oparty na systemie operacyjnym iOS mający pełnić funkcje telefonu komórkowego, platformy rozrywkowej oraz komunikatora internetowego. Urządzenie posiada także wbudowaną przeglądarkę internetową Safari Mobile umożliwiającą przeglądanie niektórych zasobów sieciowych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/IPhone

IPv4

protokół komunikacyjny IP przeznaczony dla Internetu

IPv4 (ang. Internet Protocol version 4) – czwarta wersja protokołu komunikacyjnego IP przeznaczonego dla Internetu. Identyfikacja hostów w IPv4 opiera się na adresach IP. Dane przesyłane są w postaci standardowych datagramów. Wykorzystanie IPv4 jest możliwe niezależnie od technologii łączącej urządzenia sieciowe – sieć telefoniczna, kablowa, radiowa itp. IPv4 znajduje się obecnie w powszechnym użyciu. Dostępna jest również nowsza wersja – IPv6. Opis czwartej wersji protokołu IP znajduje się w RFC 791 ↓. W modelu TCP/IP protokół IPv4 znajduje się w warstwie Internetu, której odpowiada warstwa sieci w modelu OSI.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/IPv4

IPv6

IPv6 (ang. Internet Protocol version 6) – protokół komunikacyjny, będący następcą protokołu IPv4, do którego opracowania przyczynił się w głównej mierze problem małej, kończącej się liczby adresów IPv4. Podstawowymi zadaniami nowej wersji protokołu jest zwiększenie przestrzeni dostępnych adresów poprzez zwiększenie długości adresu z 32 bitów do 128 bitów, uproszczenie nagłówka protokołu oraz zapewnienie jego elastyczności poprzez wprowadzenie rozszerzeń, a także wprowadzenie wsparcia dla klas usług, uwierzytelniania oraz spójności danych. Protokół jest znany także jako IP Next Generation oraz IPng. Głównymi dokumentami opisującymi protokół są RFC 2460 ↓ oraz RFC 4291

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/IPv6

iQIYI

chińska platforma strumieniowa

iQIYI – chiński serwis wideo na życzenie, oferujący dostęp do treści poprzez media strumieniowe. Z usługi w ciągu miesiąca korzysta blisko 500 mln użytkowników[2].

Platforma została uruchomiona w 2010 roku[1]. Jest jedną z usług Baidu[3].

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/IQIYI

Isuzu

Isuzu Motors Ltd. (jap. いすゞ自動車株式会社 Isuzu Jidōsha Kabushiki-gaisha) – japońskie przedsiębiorstwo działające w przemyśle motoryzacyjnym z siedzibą w Tokio.

Isuzu jest jednym z najstarszych japońskich producentów samochodów. Zajmuje się produkcją samochodów dostawczych, ciężarowych, autobusów, samochodów terenowych oraz silników spalinowych. Przedsiębiorstwo posiada bogatą ofertę silników przemysłowych oraz trakcyjnych. Silniki Isuzu napędzają między innymi łodzie motorowe Mercury Marine/MerCruiser. Są lub były montowane do samochodów marek: Opel, Vauxhall, Honda, Chevrolet, Saab oraz Renault. Można je spotkać także w maszynach budowlanych i górniczych oraz jako napęd generatorów prądu elektrycznego.

Główne zakłady produkcyjne Isuzu w Japonii znajdują się w mieście Fujisawa (prefektura Kanagawa), na terenie prefektury Tochigi i na Hokkaido. Zakład Fujisawa produkuje samochody użytkowe i komponenty, pozostałe – wytwarzają silniki spalinowe i komponenty do silników.

Przedsiębiorstwo posiada zakłady produkcyjne poza Japonią, m.in. w: Tajlandii (samochody), Indonezji (samochody), Polsce (silniki), Stanach Zjednoczonych (silniki).

Obecnie światowa baza produkcyjna i sprzedażowa korporacji rozwijana jest w oparciu o model joint venture z przedsiębiorstwami mającymi ugruntowaną pozycję na rynkach lokalnych.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Isuzu

iTunes

iTunes – program odtwarzający pliki multimedialne, produkowany i dystrybuowany przez Apple Inc.

iTunes jest również interfejsem sklepu internetowego iTunes Store oraz platform streamingowych Apple Music i Apple TV+ i zalecanym przez producenta oprogramowaniem do obsługi odtwarzacza iPod, smartfona iPhone oraz tabletu iPad. Program jest darmowy i może być instalowany na systemie Windows oraz na starszych wersjach systemu macOS.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/ITunes

iTunes Store

iTunes Store – sklep online utworzony przez Apple Inc., sprzedający pliki, które są dostępne przez aplikację iTunes.

Otwarty jako iTunes Music Store 28 kwietnia 2003 roku, potwierdził skuteczność internetowych sklepów muzycznych. Przez iTunes Store można obecnie nabyć teledyski, programy telewizyjne, filmy, gry wideo (iPod nano oraz iPod Classic) oraz aplikacje dla iPhone i iPoda touch, jako dodatki do muzyki. Do stycznia 2007, sklep sprzedał ponad 2 miliardy piosenek, do 9 kwietnia – 2,5 miliarda, a do sierpnia – 3 miliardy piosenek, co stanowiło około 80% światowej sprzedaży muzyki przez Internet. W styczniu 2009 roku liczba sprzedanych piosenek na całym świecie przekroczyła 6 miliardów. iTunes Store jest także najpopularniejszym internetowym sklepem oferującym filmy (do 11 kwietnia 2007 sklep sprzedał ich ok. 2 miliony). W USA iTunes Store jest trzecim pod względem wielkości sprzedawcą muzyki w ogóle. Zamówione pliki zostają przysłane wraz ze wskazówkami ich użycia, ustanowionymi przez FairPlay, wersję zarządzania prawami cyfrowymi należącą do Apple.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/ITunes_Store


o5go.com