J

5G – wszystko o 5G rozpoczynające się od litery J

Język programowania

zbiór zasad

Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.

Podobnie jak języki naturalne, język programowania składa się ze zbiorów reguł syntaktycznych oraz semantyki, które opisują, jak należy budować poprawne wyrażenia oraz jak komputer ma je rozumieć. Wiele języków programowania posiada pisemną specyfikację swojej składni oraz semantyki, lecz inne zdefiniowane są jedynie przez oficjalne implementacje.

Język programowania pozwala na precyzyjny zapis algorytmów oraz innych zadań, jakie komputer ma wykonać. W niektórych pracach pojęcie języka programowania jest ograniczane wyłącznie do tych języków, w których można zapisać wszystkie istniejące algorytmy – od strony matematycznej oznacza to, że język musi być przynajmniej kompletny w sensie Turinga, jednak można się także spotkać z wykorzystaniem tego pojęcia na określenie również bardziej ograniczonych języków.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_programowania

Joomla!

Joomla! (suahili razem!, rodz. męski, /ˈdʒʊmla/, przybliżona wymowa [dżumla]) – system zarządzania treścią napisany w języku PHP, wykorzystujący bazę danych MySQL, rozprowadzany na zasadach wolnego oprogramowania[1].

Joomla! jest pochodną systemu Mambo.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Joomla!

JVC

JVC (Victor Company of Japan, Limited) – przedsiębiorstwo założone zostało w 1927 roku w Japonii, początkowo jako producent płyt i gramofonów. W ciągu swojej historii, technologia JVC wielokrotnie wytyczała i wciąż wytycza nowe kierunki w rozwoju światowej elektroniki. Istotnym przełomem był rok 1976, kiedy firma JVC wprowadziła na rynek domowy magnetowid, nagrywający na taśmie 1/2-cala VHS (Video Home System).

Firma JVC jest zaangażowana w wiele różnych projektów kulturalnych, do najważniejszych z nich należą: JVC Jazz Festival (cykl festiwali jazzowych, odbywających się na całym świecie pod patronatem JVC, od 1984 roku, od 2000 roku również w Warszawie pod nazwą JVC Warsaw Jazz Festival) oraz JVC Tokyo Video Festival (odbywający się od 1978 roku festiwal filmowców amatorów, na którym młodzi twórcy mogą prezentować swoje prace, w 2005 roku ruszyła pierwsza Polska edycja festiwalu).

Od 1982 roku JVC współpracuje z organizacjami FIFA i UEFA, sponsorując mistrzostwa świata w piłce nożnej oraz mistrzostwa Europy w piłce nożnej. JVC angażuje się w ochronę środowiska naturalnego. Obecnie wszystkie zakłady produkcyjne na całym świecie uzyskały już certyfikaty ISO 14001. Firma stała się pionierem w dziedzinie rozwoju produktów energooszczędnych, formułując zadania zmierzające do zmniejszenia poboru energii przez telewizory i magnetowidy w stanie czuwania.

Produkty JVC wielokrotnie były nagradzane za wysoką jakość, innowacyjność, nowoczesny wygląd, prostą obsługę. Co roku otrzymują prestiżowe nagrody przyznawane przez Stowarzyszenie EISA i TIPA oraz tytuł europejskiego produktu roku.

Na rynku japońskim firma oznacza swoje produkty używając logo Victor (Victor Company of Japan, Limited).

1 października 2008 roku utworzono JVC Kenwood Holdings Inc, ukierunkowany na wspólne badania i rozwój w zakresie elektroniki car audio.

Polski oddział JVC – JVC Polska Sp. z o.o., został utworzony w 1997 roku.

Przedsiębiorstwo posiada obecnie 8 fabryk w 7 krajach świata.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/JVC

o5go.com