B

5G – wszystko o 5G rozpoczynające się od litery B

Badania naukowe

Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach:

dąży się do odkrycia dotąd nieustalonych nowych zależności, których nikt wcześniej nie badał
podważa się istniejący materiał i jego twierdzenia oraz chce się na to miejsce udowodnić funkcjonowanie innych zależności
podejmuje się próbę poszerzenia istniejących już badań, które zostały opublikowane częściowo lub w znacznym stopniu wymagają rozszerzenia
chce się zaktualizować (lub potwierdzić, że funkcjonują nadal) istniejące badania i ich wyniki ze względu na znaczny upływ czasu i możliwość ich dezaktualizacji

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Badania_naukowe

Badania terenowe

Badania terenowe (ang. field work) – wszelkie badania z zakresu nauk społecznych, w których badacz „rusza zza biurka” i przeprowadza swój projekt w analizowanej społeczności. Badania terenowe powszechnie stosowane są w antropologii i socjologii, a także teorii organizacji. Chociaż teoretycznie mogą obejmować także metody ilościowe, w praktyce są pojęciem używanym przede wszystkim przez naukowców stosujących metody jakościowe.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Badania_terenowe

Baidu

najpopularniejsza wyszukiwarka internetowa w Chinach

Baidu – najpopularniejsza wyszukiwarka internetowa w Chinach, której udział w miejscowym rynku wynosi 64%. Baidu była popularniejsza niż chińskojęzyczna wersja Google (30,9%)[1]. Po wycofaniu się, z powodu cenzury, Google z chińskiego rynku popularność Baidu gwałtownie wzrosła. To także jedna z najczęściej odwiedzanych stron w internecie – w maju 2006 roku została sklasyfikowana przez firmę Alexa Internet jako 4. na świecie, po Yahoo, MSN i Google (w listopadzie 2008 Baidu była na miejscu 11).

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Baidu

Bankomat

urządzenie wypłacające gotówkę dzięki karcie płatniczej

Bankomat (ang. automated teller machine, ATM) – samoobsługowe urządzenie służące przede wszystkim do wypłaty gotówki[1]. Obecnie bankomaty służą także do drukowania potwierdzeń, dostarczania informacji o stanie konta, przyjmowania wpłat na konto itp. operacji.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bankomat

Bankowość elektroniczna

usługi bankowe dostępne online

Bankowość elektroniczna (ang. e-banking) – forma usług oferowanych przez banki, polegająca na umożliwieniu dostępu do rachunku za pomocą urządzenia elektronicznego: komputera, bankomatu, terminalu POS, telefonu (zwłaszcza telefonu komórkowego) i linii telekomunikacyjnych, w tym Internetu[1].

Usługi bankowości elektronicznej są także określane jako telebanking (bankowość zdalna).

Zależnie od wykorzystanych rozwiązań umożliwia wykonywanie operacji pasywnych (np. sprawdzanie salda i historii rachunku) oraz aktywnych (np. dokonanie polecenia przelewu, założenie lokaty terminowej). Bankowość elektroniczna jest kluczowym elementem bankowości transakcyjnej.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bankowo%C5%9B%C4%87_elektroniczna

Barometr

instrument służący do pomiaru ciśnienia atmosferycznego

Barometr – przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. W zależności od zasady działania, barometry dzielą się na cieczowe i sprężynowe.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Barometr

Baza danych

struktura głównie cyfrowych danych, które zostały zapisane zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami tworzenia tego procesu.

Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).

W ustawie z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych to pojęcie zostało zdefiniowane jako zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości[1].

Programy do obsługi bazy danych operują głównie na danych tekstowych i liczbowych, lecz większość współczesnych systemów umożliwia przechowywanie danych cyfrowych różnego typu: dane o nieokreślonej strukturze, grafika, muzyka, obiekty itp.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Baza_danych

Bell Labs

Bell Laboratories lub w skrócie Bell Labs – oddział badawczy i wdrożeniowy telekomunikacyjnej korporacji amerykańsko-francuskiej Alcatel-Lucent.

Powstał w 1925 z inicjatywy Waltera Gifforda, prezesa American Telegraph and Telephone (AT&T) z wydziału rozwojowego przedsiębiorstwa Western Electric. Laboratoria należały w 50% do Western Electric i 50% do AT&T.

Zajmowano się tam szerokim spektrum badań technologicznych. Oddział dzielił się na 3 sekcje: badawczą, budowy systemów, rozwojową. Pierwsza zgłębiała praktyczne zastosowania takich działów nauki jak: matematyka, fizyka, nauki materiałowe, nauki behawioralne, teoria programowania komputerowego, kładąc podstawy pod współczesną telekomunikację. Dział inżynieryjny zajmował się budową skomplikowanych systemów dla sieci telekomunikacyjnych, zaś rozwojowy – największy z trzech – projektowanie systemów zarówno sprzętowych, jak i programistycznych dla telekomunikacji.

John Bardeen, William Bradford Shockley i Walter Houser Brattain opracowali tutaj w 1947 pierwszy tranzystor, za co w 1956 roku otrzymali Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki.

W laboratoriach wynaleziono ogniwo fotowoltaiczne, tranzystor, laser, fotokomórkę, elektroniczne centrale telefoniczne, telekomunikację satelitarną, procesor optyczny, stereofoniczny zapis dźwięku. Z Bell Labs wywodzi się także system operacyjny Unix oraz język programowania C, opracowany przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona na początku lat 70. XX wieku oraz język C++ rozwinięty przez Bjarne Stroustrupa w latach 80.

AT&T wydzieliła Bell Labs w 1996 wraz z większością swych oddziałów zajmujących się osprzętem jako nowe przedsiębiorstwo Lucent Technologies. Niewielka grupa badaczy pozostała w ramach AT&T jako AT&T Laboratories.

Bell Laboratories zostało dopisane w czerwcu 1999 do Księgi rekordów Guinnessa jako najbardziej nagradzane Nagrodą Nobla (w 2018 miało piętnastu noblistów – czternastu z fizyki, jeden z chemii).

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bell_Labs

Bell Telephone Company

Bell Telephone Company – amerykańskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne z siedzibą w Bostonie. Zostało założone 9 lipca 1877 roku jako spółka akcyjna (common law) przez teścia Alexandra Bella, Gardinera Hubbarda[1][2]. Hubbard wraz z inwestorami z Massachusetts i Rhode Island pomagał także w organizacji siostrzanej firmy – New England Telephone and Telegraph Company. Bell Telephone zorganizowała pierwszą centralę telefoniczną w New Haven w stanie Connecticut.

W 1876 roku Alexander Bell otrzymał patent na urządzenie znane obecnie jako telefon. Wynalazek Bella pokonał w wyścigu o patent bardzo podobne urządzenie, dla którego wniosek patentowy został złożony tego samego dnia przez Elishę Graya, amerykańskiego inżyniera elektryka i wynalazcę. Kwestia, kto pierwszy wynalazł technologię telefoniczną, stała się przedmiotem wieloletnich sporów, m.in. z Western Union.

Oba siostrzane przedsiębiorstwa – Bell Telephone oraz New England Telephone and Telegraph – połączyły się w marcu 1879 pod nazwą National Bell Telephone Company, pod którą działały nieco ponad rok (marzec 1879 – kwiecień 1880)[3] jako krótkie ogniwo w łańcuchu przekształceń Bell Telephone, która przechodziła wiele zmian w okresie 1878–1900.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bell_Telephone_Company

BenQ

BenQ – przedsiębiorstwo powstałe na skutek przekształceń Continental Systems Inc., powstałego w 1984, w Acer Technologies.

Jest tajwańskim producentem urządzeń cyfrowych. Ostateczna nazwa firmy powstała na skutek złączenia początkowych liter sloganu bringing enjoyment and quality to life, stało się to pod koniec 2001 roku.

Pod koniec lipca 2007 przedsiębiorstwo ogłosiło, że zmienia nazwę na Qisda, są to początkowe litery sloganu quality innovation speed driving achievements.

Więcej na stronie – Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/BenQ

Bezprzewodowa sieć czujnikowa

Bezprzewodowa sieć czujnikowa, WSN (od ang. wireless sensor network) – sieć złożona z wielu urządzeń rozlokowanych na pewnym obszarze w celu realizacji wspólnego zadania. Podstawowym elementem sieci jest węzeł wyposażony w czujnik monitorujący zmienność pewnych zjawisk (temperatury, wilgotności, obecności lub nieobecności obiektu, dźwięku, ciśnienia, ruchu, stopnia zanieczyszczenia powietrza) w różnych miejscach. Początkowo technologie oparte na bezprzewodowych sieciach czujnikowych rozwijane były tylko na potrzeby militarne, jednak zyskują one coraz szersze zastosowanie w dziedzinach życia codziennego (monitorowanie środowiska, zarządzanie ruchem, automatyzacja w domach).

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bezprzewodowa_sie%C4%87_czujnikowa

Biblioteka

instytucja powołana do gromadzenia i przechowywania księgozbioru

Biblioteka (gr. βιβλιοθήκη bibliotheke; βιβλίον biblion – książka, θήκη thēkē – zbiornik) – instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych)[1].

W praktyce funkcjonują biblioteki publiczne, biblioteki prywatne, biblioteki kościelne i inne opisane w dalszej części artykułu.

Ogólne zasady działania bibliotek publicznych określa Ustawa z czerwca 1997 z późniejszymi poprawkami. „Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej”[2].

Materiały biblioteczne to zbiór dokumentów, które są gromadzone, przechowywane i udostępniane w bibliotekach. Klasyczne zbiory biblioteczne są mocno związane z nośnikami fizycznymi. Materiały dostępne w postaci cyfrowej są gromadzone i udostępniane w tzw. bibliotekach cyfrowych.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Biblioteka

Biblioteka cyfrowa

Biblioteka cyfrowa (także: internetowa, wirtualna, elektroniczna) – usługa internetowa umożliwiająca udostępnianie w sieci publikacji cyfrowych takich jak czasopisma elektroniczne lub e-booki, a także zdigitalizowanych tradycyjnych publikacji papierowych (czasopism, książek, map, zdjęć itp.).

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_cyfrowa

Big data

Big data – termin odnoszący się do dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza jest trudna, ale jednocześnie wartościowa, ponieważ może prowadzić do zdobycia nowej wiedzy.

Pojęcie dużego zbioru danych jest względne i oznacza sytuację, gdy zbioru nie da się przetwarzać przy użyciu trywialnych, powszechnie dostępnych metod. W zależności od branży i stopnia złożoności algorytmu może to oznaczać rozmiar terabajtów lub petabajtów (np. analiza zderzeń cząstek elementarnych w fizyce wysokich energii), jednak w innych zastosowaniach będą to już megabajty bądź gigabajty (np. porównywanie billingów telefonicznych w telekomunikacji). Big data ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie dużej ilości danych cyfrowych towarzyszy potrzeba zdobywania nowych informacji lub wiedzy. Szczególne znaczenie odgrywa wzrost dostępności Internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, które w naturalny sposób są przystosowane do wykorzystywania baz danych. Wykorzystanie do analiz dużych zbiorów danych oznacza jednocześnie, że nie trzeba ograniczać się do mniejszych zbiorów określanych za pomocą różnych sposobów doboru próby, co eliminuje związane z tym błędy.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Big_data

Bing

Bing (poprzednio: Windows Live Search i MSN Search) – wyszukiwarka internetowa stworzona przez amerykańską firmę Microsoft, początkowo jako część portalu MSN. Później stała się częścią Windows Live, a obecnie jest samodzielną wyszukiwarką. Producent nazywa ją nie tylko wyszukiwarką internetową, ale również silnikiem decyzyjnym[1] ze względu na liczbę zaimplementowanych funkcji pomagających podjąć decyzję odnośnie do wyboru restauracji czy biletów lotniczych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bing

Biznes

organizacja zaangażowana w aktywność komercyjną, przemysłową lub zawodową

Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.

Etymologicznie słowo business wywodzi się z „busy” – zajęty, aktywny. W wymiarze społecznym bycie „zajętym” człowiekiem biznesu może oznaczać zaangażowanie w organizację procesu wytwarzania dóbr lub usług w celach komercyjnych.

W ekonomii dyscypliną kierowania biznesem, w Polsce częściej nazywaną zarządzaniem, określa się naukę społeczną o zarządzaniu ludźmi i organizacjami w celu produktywnego osiągania celów przedsiębiorstw, w tym realizacji zysku dla właścicieli. Biznes może być też rozumiany jako synonim przedsiębiorczości.

Szkoły biznesu, zakładane początkowo w USA kształcą kadrę kierowniczą. Można definiować biznes patrząc na przedmiot nauczania w tych szkołach. W ich programie zwykle znajdują się zajęcia z zarządzania, finansów, marketingu, IT, prawa, strategii, psychologii i ekonomii.

Biznes w dyscyplinie strategii rozumiany jest jako spójny obszar działalności gospodarczej.

Mówi się o strategicznych jednostkach biznesowych (SBU’s) – samodzielnych jednostkach analizy i działań zarządczych w ramach złożonych przedsiębiorstw.

kultura biznesu rozumiana jest jako zbiór zasad, którymi kierują się przedsiębiorcy uczestniczący w procesie wymiany gospodarczej. Koniunkturę biznesu analizuje się pod względem cykli koniunkturalnych (ang. business cycles).

Biznes miewa w Polsce znaczenie pejoratywne, w wypadku szeregu przedsięwzięć określenia businessman, businesswoman używa się żartobliwe. Po 1989 roku wiele instytucji używa określenia biznes, np. Polska Rada Biznesu.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Biznes

BlackBerry

BlackBerry – linia smartfonów i tabletów wprowadzona w 1999 roku. BlackBerry jest produktem kanadyjskiej firmy BlackBerry Limited (obecnie Research In Motion). Urządzenia BlackBerry przesyłają dane bezprzewodowo poprzez sieci operatorów telefonii komórkowych lub Wi-Fi. BlackBerry przyczyniło się do postępu na rynku urządzeń mobilnych, jako pierwsze koncentrując się na wiadomościach e-mail. Zastosowano tu po raz pierwszy metodę push e-mail pozwalającą na stałe połączenie terminala z serwerem BlackBerry i odbieranie poczty w czasie rzeczywistym. Tym co wyróżnia BlackBerry, jest system operacyjny BlackBerry OS [1] niestosowany przez innych producentów i nieco spartański, jeśli chodzi o rozrywkę, ale przede wszystkim BIS (BlackBerry Internet Service) lub – dla klientów biznesowych – BES (BlackBerry Enterprise Server) – płatne usługi pozwalające korzystać z e-maila oraz (u niektórych operatorów za większą opłatą) dające nielimitowany dostęp do internetu.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/BlackBerry

BlackBerry OS

system operacyjny

BlackBerry OS – mobilny system operacyjny rozwijany przez firmę BlackBerry (dawniej Research In Motion). System przeznaczony jest na smartfony i tablety produkowane przez to przedsiębiorstwo. Ostatnia wersja systemu nosi numer 10.3.3[1]. Najnowszymi modelami z BB OS 10 są BlackBerry Z30, BlackBerry Classic oraz BlackBerry Passport.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_OS

Blaupunkt

Blaupunkt – niemieckie przedsiębiorstwo z siedzibą w Hildesheim produkujące sprzęt elektroniczny, jest też jednym z największych producentów akcesoriów do samochodów na świecie.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Blaupunkt

Blog

strona o tematyce publicystycznej lub informacyjnej umieszczona w sieci WWW

Blog (ang. web log – dziennik sieciowy) – rodzaj strony internetowej zawierającej odrębne, zazwyczaj uporządkowane chronologicznie wpisy. Blogi umożliwiają zazwyczaj archiwizację oraz kategoryzację i tagowanie wpisów, a także komentowanie notatek przez czytelników danego dziennika sieciowego. Ogół blogów traktowany jako medium komunikacyjne nosi nazwę blogosfery. W blogach najważniejszą funkcję komunikacyjną pełni tekst językowy, choć pojawiają się także materiały graficzne czy nagrania video.

Blog od wielu innych stron internetowych różni się zawartością. Niegdyś weblogi utożsamiano ze stronami osobistymi[2]. Dziś ten pogląd jest nieaktualny, wciąż jednak od innych stron internetowych blogi odróżnia bardziej personalny charakter treści: częściej stosowana jest narracja pierwszoosobowa, a fakty nierzadko przeplatają się z opiniami autora. Ponadto można spotkać się z definicją bloga jako sposobu komunikacji.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Blog

Bloomberg (agencja prasowa)

Bloomberg L.P. – największa na świecie agencja prasowa[potrzebny przypis], specjalizuje się w dostarczaniu informacji na temat rynków finansowych. Siedziba firmy znajduje się na Manhattanie. Bloomberg został założony w 1981 roku przez Michaela Bloomberga.

Znaczenie Bloomberga w świecie prasy i informacji to także fakt, że w jej londyńskiej siedzibie wygłoszono Bloomberg speech, które było pierwszą zapowiedzią Referendum w Wielkiej Brytanii w 2016 roku, a jego następstwem był Brexit[1].

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bloomberg_(agencja_prasowa)

Bluetooth

Technologia bezprzewodowej komunikacji

Bluetooth /ˈblu:tu:θ/ – standard bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak klawiatura, komputer, laptop, palmtop, smartfon i wieloma innymi.

Jest to otwarty standard opisany w specyfikacji IEEE 802.15.1. Jego specyfikacja techniczna obejmuje trzy klasy mocy nadawczej ERP 1-3 o zasięgu 100, 10 oraz 1 metra w otwartej przestrzeni. Najczęściej spotykaną klasą jest klasa druga. Standard korzysta z fal radiowych w paśmie częstotliwości ISM 2,4 GHz.

Urządzenie umożliwiające wykorzystanie tego standardu to adapter Bluetooth.

Bluetooth zawiera patenty, z których można korzystać bezpłatnie w produktach zakwalifikowanych jako zgodne z Bluetooth. Kwalifikacja kosztuje 5–10 tys. USD, za to potencjalni klienci-użytkownicy mogą łatwo znaleźć nowy produkt na opublikowanej w tym celu liście[2].

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bluetooth

BMW

niemiecki producent pojazdów drogowych

BMW (Bayerische Motoren Werke i) – niemiecki koncern motoryzacyjny produkujący od 1916 roku samochody osobowe, motocykle, skutery oraz silniki[2].

Marki koncernu BMW AG:

BMW – niemiecka marka samochodów, motocykli, silników produkowanych od 1916 roku w Monachium
Rolls-Royce – angielska marka samochodów luksusowych produkowanych od 1905 roku w Manchesterze
Mini – angielska marka samochodów osobowych produkowanych od 1959 roku w Birmingham

View more – Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/BMW

Bollywood

Bollywood – umowna nazwa indyjskiego przemysłu filmowego utworzona w latach 70. ze zbitki słów Hollywood i Bombaj. Nie ma jednoznacznego twórcy tej nazwy, bowiem do miana twórcy terminu „Bollywood” pretendują cztery osoby: Amit Khanna, Bevinda Collaco, Shobhaa De oraz H.R.F. Keating.

W Indiach jednak nazwa Bollywood nie jest mile widziana. Hindusi wolą nazwy np. hindi cinema albo kino hindi-urdu, ewentualnie kino hindustani. Hindi i urdu to dwa najpopularniejsze języki w Indiach, stąd taka nazwa. Bombaj jest największym ośrodkiem produkcyjnym kinematografii indyjskiej jeszcze sprzed II wojny światowej – „…Prod. przeważnie w jęz. hindi, w największym z ośrodków, Bombaju, który zaczął się rozwijać od końca l. 20. (pierwszy f. dźw. Alam Ara w 1931…”)[1].

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bollywood

Booking.com

platforma rezerwacyjna

Booking.com – serwis internetowy służący do rezerwacji zakwaterowania online. Platforma została uruchomiona w 1996 roku.

Usługi Booking.com są dostępne w ponad 40 językach[1].

W maju 2018 r. serwis Booking.com zajmował 111. miejsce w rankingu Alexa[2].

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Booking.com

ByteDance

ByteDance, pełna nazwa Bejing ByteDance Technology Co Ltd. – chińskie przedsiębiorstwo IT, działające w branży internetowej. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Pekinie[1]. Założone przez Zhanga Yiming w 2012 roku.

Podstawowym produktem ByteDance jest Toutiao, platforma treści w Chinach i na całym świecie. Toutiao zaczynał jako silnik rekomendacji i dopiero stopniowo zmienił się w platformę dostarczającą treści w różnych formatach, takich jak tekst, obrazy, posty z pytaniami i odpowiedziami, mikroblogi i filmy wideo. Toutiao oferuje użytkownikom spersonalizowane kanały informacyjne, które są zasilane przez algorytmy uczenia maszynowego. Kanały treści są aktualizowane na podstawie tego, czego maszyna dowiaduje się o preferencjach użytkownika w zakresie czytania.

ByteDance nabył muzyczny start-up Musical.ly i połączył go z TikTok w jedną aplikację pod nazwą TikTok. Przedsiębiorstwo nabyło również BuzzVideo i Vigo Video.

Od listopada 2018 r. ByteDance miało ponad 800 milionów aktywnych użytkowników dziennie (ponad 1 miliard skumulowanych użytkowników) na wszystkich swoich platformach. Spółka została wyceniona na 78 miliardów dolarów od listopada 2018 r. i jest uważana za jedną z najcenniejszych firm na świecie.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/ByteDance

o5go.com