Categorieën
5G

S

Alle pagina’s nl.m.wikipedia.org Pagina’s weergeven vanaf: S

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Speciaal:AllePaginas?from=S&to=&namespace=0

Samenleving

Een samenleving of gemeenschap is een groep mensen die samen een half-gesloten systeem vormen en waarbinnen interactie bestaat tussen de groepsleden.

Hoewel de mens ook samenleeft met dieren en dingen, staat het netwerk van relaties tussen mensen centraal. De samenleving is het studieobject par excellence van de sociologie. Afhankelijk van de context kan men de begrippen samenleving en gemeenschap beperken of uitbreiden in aantal. Bij het minimum van twee personen kan al sprake zijn van samenleven, andere voorbeelden op het niveau van het huishouden zijn het gezin en de woongemeenschap. Iets grotere omvang hebben de buurt of woonwijk, het dorp en de stad. Op het niveau van een land of staat is het woord samenleving min of meer synoniem aan maatschappij, de nadruk ligt echter meer op de onderlinge verhoudingen tussen mensen en minder op de instituties. Als hoogste kan men de gemeenschap van alle mensen ter wereld (zie kosmopolitisme).

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Samenleving

Sauna

Sauna is een van oorsprong Finse benaming voor een ruimte waarin een droog heteluchtbad genomen kan worden. De temperatuur is zo hoog, 80-120 °C, dat de saunaganger snel gaat zweten. Het zweten wordt als reinigend ervaren. Daarom wordt het bezoeken van een sauna ook wel als “saunabad” aangeduid in de zin van persoonlijke verzorging. Ook mentaal wordt zo’n heteluchtbad door regelmatige saunabezoekers als “reinigend”, ontspannend, ervaren.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sauna

Scheikunde

wetenschap die chemie bestudeert

Scheikunde of chemie is de natuurwetenschap die zich richt op de studie van samenstelling en opbouw van stoffen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden, en de wetmatigheden die daaruit te destilleren zijn. Scheikunde is sterk verwant met de biologie en de natuurkunde. De tak van wetenschap die beide verbindt zijn respectievelijk de biochemie en de fysische chemie. Ook met andere natuurwetenschappen zijn aan het grensvlak nieuwe disciplines ontstaan zoals de geochemie en de computationele chemie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Scheikunde

Schilderkunst

Schilderkunst is een vorm van vrije beeldende kunst vervaardigd door een kunstschilder.

Een kunstenaar brengt verf op een oppervlak (drager of ondergrond) aan. De drager is in het algemeen een op een spieraam opgespannen doek (canvas) gemaakt van linnen, ongebleekt katoen of halflinnen. De ondergrond kan ook van hout, papier, karton, steen, metaal of kunststof gemaakt zijn. De verf bestaat uit pigment (kleurstof) in een vloeibaar medium.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Schilderkunst

Schimmels

rijk van organismen

Schimmels of zwammen, wetenschappelijke naam: Fungi (ook wel Myceteae) zijn eukaryotische organismen die het rijk van de Fungi vormen. Ze bestaan uit cellen met een of soms twee celkernen, mitochondriën en een cytoskelet, maar in tegenstelling tot de dieren, waarvan ze de zustergroep vormen, hebben schimmels vaak celwanden.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Schimmels

School (instelling)

onderwijsinstelling

Een school is een instelling waarin onderwijs op een bepaald niveau gegeven wordt. Vanwege de leerplichtwet gaan de meeste kinderen naar een school, hoewel ook andere vormen van onderwijs mogelijk zijn om aan de leerplicht te voldoen.

Het woord ‘school’ is afgeleid van het Griekse ‘σχολή’, dat ‘vrije tijd’ betekent. Onderwijs was namelijk oorspronkelijk iets waarvoor men vrije tijd moest hebben: de meeste mensen, ook kinderen, besteedden al hun tijd aan werk. De betekenis van het woord evolueerde naar de benaming voor wetenschappelijke discussies of voordrachten.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/School_(instelling)

Schoonheid

esthetisch concept

Schoonheid of mooiheid is de waargenomen of aangevoelde kwaliteit van een object, een levend wezen zoals een plant of dier, een persoon, een idee of een uiting van kunst die aanleiding geeft tot genot, voldoening of waardering. Schoonheid wordt bestudeerd als onderdeel van esthetica, cultuurfilosofie en sociale psychologie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Schoonheid

Schoonmaker

Een schoonmaker of schoonmaakster is iemand die schoonmaken en opruimen dan wel op orde brengen als taak heeft.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Schoonmaker

Schrijver

iemand die een geschreven werk produceert

Een schrijver of schrijfster is iemand die een geschreven werk produceert zoals een boek, krantenartikel, script, poëzie of bladmuziek. Hoewel iedereen die iets schrijft zich een “schrijver” kan noemen, wordt de term in de praktijk vooral gebruikt voor mensen die (al dan niet beroepsmatig) literaire of wetenschappelijke teksten publiceren, tegenwoordig veelal journalisten en fictie- en non-fictie-schrijvers. De term wordt als een synoniem gebruikt voor “auteur”, dat echter ruimer van betekenis is en ook kan slaan op niet-geschreven werken zoals films.

De populariteit van internet opende voor veel aspirant-schrijvers de mogelijkheid om hun werk publiekelijk aan te bieden. Voorbeelden hiervan zijn weblogs en fanfictie.

In vroegere eeuwen, toen verreweg de meeste mensen analfabeet waren, waren er rondreizende schrijvers die voor een vergoeding, voor klanten die iets op schrift gesteld moesten hebben, brieven en andere correspondentie vervaardigden. Deze kan men als een soort vroege “freelance”-secretarissen beschouwen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Schrijver

Secundair onderwijs

algemeen

In Vlaanderen is het secundair onderwijs het onderwijs dat in de regel wordt gevolgd tussen 12 en 18 jaar. Het secundair onderwijs volgt op het basisonderwijs in Vlaanderen en bereidt de leerling voor op verschillende soorten van hoger onderwijs en/of op de arbeidsmarkt.

Vóór de onderwijshervormingen werd de term middelbaar onderwijs gebruikt. In Nederland heet het secundair onderwijs voortgezet onderwijs.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Secundair_onderwijs

Seksuele fantasie

Seksuele fantasieën, ook wel erotische fantasieën genaamd, zijn gedachten (beelden) en fantasieën, meestal met als primair doel het opwekken of verhogen van de seksuele gevoelens. De meeste mensen fantaseren tijdens het masturberen. Van de twaalf- tot achttienjarigen zegt slechts 7% van de jongens en 12% van de meisjes nooit over seks te fantaseren.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Seksuele_fantasie

Seksuele handeling

Een seksuele handeling is iedere vorm van manuele, orale, vaginale en anale seks. Hieronder vallen geslachtsgemeenschap, beffen, pijpen, rimmen, anaal neuken, aftrekken en vingeren. In een brede definitie vallen er ook aanraking van borst(en), billen of geslachtsdelen en zoenen onder.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Seksuele_handeling

Seksuele opwinding

seksuele opwinding bij mensen

Seksuele opwinding (zin in seks, in de volksmond geilheid) is de lichamelijke en geestelijke voorbereiding van een mens of dier op de geslachtsgemeenschap. Seksuele opwinding is de tweede fase in de seksuele responscyclus en het voornaamste doel van het zogenaamde voorspel. Zonder seksuele opwinding is gemeenschap niet mogelijk of zeer moeizaam en pijnlijk (‘droge seks’).

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Seksuele_opwinding

Sexappeal

wat trekt je aan bij de andere sekse

Sexappeal of seksuele aantrekkingskracht verwijst naar het vermogen van een individu om de seksuele of erotische interesse van een andere persoon op te wekken, en is een factor in de seksuele selectie of partnerkeuze.

Die aantrekkingskracht kan te maken hebben met fysieke (uiterlijk, bewegingen, stem en geur) en andere eigenschappen van een persoon. Eigen sexappeal tracht men vaak te verbeteren door aandacht te schenken aan kleding, parfum, haarstijl en andere opsmuk om de seksuele interesse van een andere persoon te stimuleren. Opvattingen over sexappeal zijn voor een deel cultureel bepaald en worden met name sterk in de hand gewerkt door de media. Daardoor gaan gewone mannen en vrouwen zich onrealistisch spiegelen aan bekende mensen uit film, reclame en amusement. Daarnaast spelen ook bepaalde karaktertrekken, intelligentie en sociale status een rol.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sexappeal

Slaap (rust)

de periode van inactiviteit en afwezigheid van wakend bewustzijn, waarbij het lichaam tot rust komt

Slaap is de periode van inactiviteit en afwezigheid van wakend bewustzijn, waarbij het lichaam tot rust komt. De slaap-waakritmiek wordt bij mensen en dieren geregeld door gebieden in de hersenstam en de hypothalamus. Slaap wordt gekenmerkt door subjectieve kenmerken (goed, slecht, diep, ondiep), het patroon van perioden van slapen en waken binnen 24 uur, en fysiologische kenmerken (slaapfases, zie verder).

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Slaap_(rust)

Smaakzin

zintuig

Smaakzin is het vermogen van een organisme om bepaalde chemische samenstellingen direct als smaken waar te nemen. Dit wordt wel het gustatief vermogen genoemd. Het is een van de vijf klassieke zintuigen van mensen en sommige diersoorten. Het orgaan waar de smaakreceptoren liggen, is de tong. Maar ook achter in de mondholte bevinden zich smaakreceptoren.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Smaakzin

Sociaal netwerk

Een sociaal netwerk, dat in het spraakgebruik als “netwerk” wordt aangeduid, is een netwerk van mensen of groepen mensen, bijvoorbeeld een groep personen die elkaar kennen of organisaties (bedrijven, instellingen) die samenwerken.

Sociale netwerken zijn onderwerp van studie in de sociologie en sociale psychologie. Er zijn verschillende sociale netwerken te onderkennen. In een gezin, school, straatbendes of op een kantoor waar mensen elkaar elke dag zien en spreken, hebben de intensieve sociale contacten een andere invloed dan bijvoorbeeld onder wetenschappers die elkaar een keer per jaar bij een congres zien.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sociaal_netwerk

Sociale controle

Sociale controle is de beheersing van het gedrag van individuen en groepen door de samenleving. Door sociale controle wordt bewerkstelligd dat mensen zich aanpassen aan gedrag dat van hen in de groep verwacht wordt.

Gedrag in groepen wordt bepaald door sociale normen. Leden letten op het gedrag van anderen binnen de groep. Gedrag dat in overeenstemming is met de groepsnormen wordt beloond, vooral doordat de leden bij de groep mogen horen. Afwijkend gedrag wordt afgewezen en gecorrigeerd door straf of desnoods uitsluiting. Na verloop van tijd kan internalisering optreden, waarbij de regels niet langer worden beschouwd als van buitenaf opgelegde voorschriften, maar als richtlijnen die men zelf heeft gekozen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sociale_controle

Sociale invloed

Sociale invloed is het effect dat woorden, daden of alleen al de aanwezigheid van andere mensen hebben op gedachten, gevoelens, attitudes of gedrag. Sociale invloed kan zowel bijdragen tot conformisme en tot non-conformisme.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sociale_invloed

Sociale media

Verzamelbegrip voor internetplatforms gericht op interactie en dialoog

Sociale media (de Engelse term social media is ook in het Nederlands gangbaar) is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers.

Marketingprofessoren Kaplan en Haenlein definiëren sociale media als “een groep internetapplicaties die gebruikmaken van de ideologie en de technologie van Web 2.0 en de creatieve uitwisseling van User Generated Content”. Onder de noemer sociale media worden onder andere weblogs, microblogs (bijvoorbeeld Twitter), social bookmarking, videosites (bijvoorbeeld YouTube, Vimeo en TikTok), fora, op samenwerking gebaseerde projecten als Wikipedia, en sociale netwerken als Facebook en Google+ geschaard.

Via deze media delen mensen verhalen, kennis en ervaringen. Dit doen zij door berichten te publiceren of door gebruik te maken van ingebouwde reactiemogelijkheden. Voorbeelden van dit laatste zijn weblogs, waar lezers reacties achterlaten door middel van een reactieformulier of middels trackbacks.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sociale_media

Sociale status

rang in een sociale structuur

De sociale status is het aanzien, de eer, het prestige dat iemand verwerft en met zich meedraagt in de sociale groep of samenleving waarin die persoon zich begeeft. Status kan verkregen worden door toewijzing (ascription) waarbij persoonlijke invloed geen rol speelt, of verwerving (achievement) waar dit wel het geval is.

Om de status vorm te geven en te bevestigen, wordt soms een statussymbool geschonken of aangeschaft. De kwellende gedachte dat we een te lage sociale status (dreigen te) verwerven om gerespecteerd te worden in onze omgeving, is statusangst (naar Alain de Botton).

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sociale_status

Sociale structuur

Sociale structuur is het betrekkelijk vaste en duurzame patroon in het sociaal handelen. De relatie kan betrekking hebben op individuen (mensen, ook dieren), groepen en instituties. Relaties worden daarbij bepaald door de sociale positie en de sociale rol. Bij elke rol wordt een bepaald gedrag verwacht volgens bepaalde sociale conventies. Het naleven hiervan wordt versterkt door sociale controle en internalisering, het proces waarbij mensen zich bepaalde sociale regels eigen maken, zodat deze regels na verloop van tijd niet langer worden beschouwd als van buitenaf opgelegde voorschriften maar als richtlijnen die men zelf heeft gekozen.

De term sociale structuur wordt ook gebruikt voor socialiteit bij dierpopulaties.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sociale_structuur

Sociale vaardigheid

Sociale vaardigheid is de vaardigheid om met anderen om te gaan en te communiceren. Deze vaardigheid wordt aangeleerd door middel van opvoeding en onderwijs.

In Vlaanderen is het vak sociale vaardigheden ook opgenomen als vakoverschrijdende eindterm in het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Thema’s die daarbij aan bod komen zijn onder meer:

beleefdheid
assertiviteit
respect vragen en geven
complimenten geven en erop reageren
weerstand bieden aan groepsdruk

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sociale_vaardigheid

Sociale wetenschappen

Sociale wetenschappen worden gevormd door die takken van wetenschap die betrekking hebben op de mens in zijn sociale omgeving.

In België wordt sociale wetenschappen beschouwd als synoniem van gedragswetenschappen.
In Nederland worden sociale wetenschappen wel onderverdeeld in maatschappijwetenschappen en gedragswetenschappen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sociale_wetenschappen

Socialisatie (sociale wetenschappen)

sociale wetenschappen

Socialisatie is het dwingend proces waarbij iemand, bewust en onbewust, door internalisering de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van hun groep krijgt aangeleerd. Het is een levenslang proces en een voorwaarde voor integratie.

Socialisatie kan bestaan uit enculturatie waarbij er sprake is van cultuuroverdracht van de ene generatie naar de andere en acculturatie waarbij elementen van een vreemde cultuur worden overgenomen. Er zijn verschillende niveaus van socialisatie. Volgens G.H. Mead zijn er drie vormen van socialisatie afhankelijk van de groep die socialiseert. Gebeurt de socialisatie in een primaire groep zoals het gezin of een intieme vriendengroep, dan is er sprake van primaire socialisatie. Primaire socialisatie maakt deel uit van de opvoeding. Is de groep een meer formele groep, zoals school, werk, uitgebreide familie of dorpsgemeenschap, dan is er sprake van secundaire socialisatie. Belangrijk is dat er nog steeds rechtstreekse en wederkerige interactie is tussen de groep en het individu. Tertiaire socialisatie heeft betrekking op de waarden en normen die aangeboden worden vanuit anonieme massamedia zoals reclame, soaps, mode-industrie en beroemdheden waarbij wordt gekeken naar het proces dat plaatsvindt in een gezin en secundaire socialisatie, waar wordt gekeken naar het proces dat bijvoorbeeld op school en bij vrienden plaatsvindt.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Socialisatie_(sociale_wetenschappen)

Sociologie

wetenschap over sociale relaties tussen mensen

Sociologie is de studie van de sociale relaties tussen mensen, en in het bijzonder van de politieke, culturele, religieuze en economische aspecten van menselijke samenlevingen. Daarbij staan vooral de inrichting en veranderingen daarvan, alsmede sociale problemen centraal. Belangrijke vragen zijn hoe sociale cohesie, sociale ongelijkheid en identiteit tot stand komen. De sociologie als wetenschappelijk vakgebied ontstond aan het begin van de 20e eeuw, hoewel de term zelf al door een reeks denkers, waaronder Auguste Comte, in de 19e eeuw werd gebezigd. De huidige academische discipline wordt gekenmerkt door een theoretisch en methodologisch pluralisme en kent dus niet één juiste theorie en methode, maar is onder te verdelen in verschillende theoretische en methodologische scholen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sociologie

Soldaat

iemand die dient als onderdeel van een georganiseerde gewapende strijdkracht

Een soldaat was oorspronkelijk een krijgsman die tegen soldij (dus niet krachtens leenplicht of heervaart) dienstdeed. Tegenwoordig is ‘soldaat’ een militaire rang (in Nederland spreekt men bij dergelijke lage rangen van standen). Soldaten of matrozen (manschappen) behoren tot het zogenoemde ongegradueerde[bron?] personeel van de krijgsmacht. Zij verzorgen alle lagere uitvoerende taken en zijn inzetbaar voor verschillende diensten binnen de eenheid van het krijgsmachtonderdeel waartoe zij behoren.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Soldaat

Solidariteit (begrip)

sociale wetenschappen

Solidariteit is het bewustzijn dat alhoewel individuen verschillende taken, interesses en waarden hebben, de orde en samenhang van de maatschappij afhangt van het elkaar kunnen vertrouwen voor het uitvoeren van die specifieke taken. Dit houdt in dat individuen inzien dat het verdedigen of het verder helpen van andermans belangen uiteindelijk in het belang van het individu zelf is. Het kan daarmee bijdragen aan de sociale cohesie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Solidariteit_(begrip)

Songwriter

persoon die de liedtekst en/of de muziek voor een muziekstuk schrijft

Een songwriter (letterlijk liedjesschrijver) is de componist en tekstschrijver van liedjes.

Deze persoon heeft een belangrijke functie binnen een band. De zanger en/of band kunnen bijvoorbeeld het onderwerp van het nummer van tevoren bepalen, waarna de songwriter deze zal componeren op een instrument naar keuze.

Een songwriter kan ook zijn eigen nummers zingen. Dit kan zowel binnen een band als solo. De term “singer-songwriter” wordt vanaf de jaren zestig gebruikt om artiesten aan te duiden die hun eigen werk, vaak solo, ten gehore brengen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Songwriter

Speciale eenheid

Speciale eenheden, of Special Operations Forces (SOF), is een term voor speciaal getrainde militaire eenheden die operaties uitvoeren zoals verkenningen, onconventionele oorlogsvoering en contra-terrorisme. Leden van dergelijke eenheden worden commando’s of operators genoemd.

In de Verenigde Staten verwijst de term ‘Special Forces’ naar de specifieke eenheid, de United States Army Special Forces of Groene Baretten. Met de term Special Operations Forces (SOF) bedoelt men de overige speciale eenheden.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Speciale_eenheid

Spel

Een spel is een activiteit, buiten de gewone dagelijkse bezigheden, waaraan een of meer mensen – of bij uitbreiding andere diersoorten – deelnemen, als vermaak en/of om een of meer vaardigheden of talenten ten volle te benutten of te vergroten.

In het meervoud is

spellen: spel als “spelmateriaal”, zoals gezelschapsspellen en computerspellen;
spelen: het spel als bezigheid of activiteit, zoals het kinderspel of behendigheidsspelen.
De term “spel” wordt ook wel gebruikt voor zaken waarbij vermaak niet het doel is, zoals soms bij een rollenspel, en bij serious games. Een spel is soms (vooral) bedoeld voor anderen die er naar kijken en/of luisteren, zoals bij toneelspel, een hoorspel, en een spelprogramma op televisie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Spel

Sport

doelgerichte lichaamsactiviteit

Een sport kan omschreven worden als een fysieke krachtmeting (bijvoorbeeld zwemmen), fysiek spel (bijvoorbeeld voetbal) of denkspel (bijvoorbeeld schaken) dat op reglementaire wijze in competitieverband of recreatief gespeeld kan worden.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sport

Stereotype

Een stereotype is een overdreven beeld van een groep mensen dat vaak niet (volledig) overeenkomt met de werkelijkheid. Het is vaak een vooroordeel of negatief denkbeeld en wordt vaak gebruikt als rechtvaardiging van bepaalde discriminerende acties. Het is een voorbeeld van een ecologische fout.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Stereotype

Steward (luchtvaart)

personeelslid van een vliegtuigbemanning

Een steward (man) of stewardess (vrouw) is iemand die in een passagiersvliegtuig voor de veiligheid en de verzorging van de passagiers zorgt. Stewards en stewardessen in een vliegtuig worden gerekend tot het cabinepersoneel. De leidinggevende van het cabinepersoneel is de (senior) purser. Een steward(ess) is er in eerste instantie voor de veiligheid aan boord. Daarnaast zorgt hij ervoor dat de passagiers een aangename vlucht hebben.

Iemand die de reizigers op de luchthaven behulpzaam is, wordt grondsteward(ess) genoemd. Dit artikel gaat echter uitsluitend over het cabinepersoneel. Hoewel het beroep zeer veel door vrouwen wordt uitgeoefend, stewardessen dus, wordt in dit artikel de mannelijke vorm gebruikt.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Steward_(luchtvaart)

Stimulus

Een stimulus of een prikkel is een verandering in de uitwendige of inwendige omgeving waarop een organisme reageert. Deze reactie wordt ook wel een respons genoemd.

Organismen bezitten speciale organen die gevoelig zijn voor een prikkel: de zintuigen. Deze zintuigen reageren op een prikkel met elektrische impulsen die naar een regelend orgaan (hersenen) geleid worden. Indien een prikkel te zwak is wordt er door het zintuig niet op gereageerd; de prikkel moet een bepaalde drempelwaarde overschrijden voor het zintuig reageert.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Stimulus

Subliminale boodschap

Een subliminale boodschap is een signaal of boodschap verborgen in een medium en bedoeld om doorgegeven te worden zonder dat het bewust opgemerkt wordt. Deze boodschappen zouden toch door het onbewuste kunnen verwerkt worden en onopgemerkt aanzetten tot bepaald gedrag.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Subliminale_boodschap

Sympathie

Sympathie is ‘mede met iemand iets aanvoelen’. Waar het om draait wordt begrepen, en als zodanig geaccepteerd (instemmend).[bron?] Zo kan er sympathie voor gevoelens of bepaalde gedachtegangen of juist voor bepaald gedrag zijn. Het geven van sympathie werkt vaak ‘opbeurend’ voor de ander. De ander krijgt dan het gevoel gesteund te worden.

Een a-typische vorm van sympathie is het stockholmsyndroom.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sympathie

Synergie

Synergie (Grieks synergia, samenwerking) is de meeropbrengst die ontstaat bij het samengaan van delen ten opzichte van de som van die delen.

Omschrijving
Het woord wordt gebruikt voor een situatie waarin het effect van een samenwerking groter is dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken. Het afgeleide woord synergisme heeft een wat meer algemene betekenis en betreft de samenwerking van instanties of personen of een verhoogde werking van gebruikte middelen. Waar synergie meer het positieve effect beschrijft, is synergisme een neutraler begrip. Overigens maken niet alle woordenboeken onderscheid tussen synergie en synergisme: Verschueren (1996) kent beide woorden gelijke betekenis toe.

Economisch: synergie is je middelen efficiënter inzetten waardoor je kosten bespaart. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan bij fusie, joint venture en overname.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Synergie

Systeem (wetenschap)

Een systeem is in de wetenschap datgene waarop de aandacht van een wetenschapper zich richt. Het gaat in het algemeen om een entiteit die is samengesteld uit meerdere componenten, en die door de relaties tussen de componenten enige mate van samenhang, ordening en complexiteit vertoont.

Het woord systeem wordt ook gebruikt voor verschillende wetenschappelijke classificatiesystemen, waarvan het Système international (het internationaal stelsel van eenheden) en het periodiek systeem het bekendst zijn.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Systeem_(wetenschap)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *