Categorieën
5G

T

Alle pagina’s nl.m.wikipedia.org Pagina’s weergeven vanaf: T

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Speciaal:AllePaginas?from=T&to=&namespace=0

Taboe

Een taboe is iets dat wordt beschouwd als ongepast om te gebruiken, te doen of over te spreken.

Het schenden van een taboe in een bepaalde cultuur kan leiden tot reputatieschade, sociale uitsluiting of andere vormen van repercussie. Soms kan het schenden van een taboe leiden tot gerechterlijke vervolging.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Taboe

Tandheelkunde

Tandheelkunde (Odontologie) is het medische vakgebied dat zich bezighoudt met het herkennen, voorkomen en behandelen van ziekten van de tanden en de omringende structuren.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Tandheelkunde

Tastzin

De tastzin (of aanrakingszin) is het vermogen van een organisme om aanraking of druk waar te nemen. Waarnemen met dit zintuig heet voelen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Tastzin

Taxi (vervoer)

vervoer

Een taxi is een door een chauffeur bestuurd vervoermiddel dat op afroep een of meer reizigers vervoert op een door de reiziger zelf gewenst tijdstip en traject, op basis van een vast bedrag per afstandseenheid of een vooraf overeengekomen ritprijs.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Taxi_(vervoer)

Taxichauffeur

Een taxichauffeur is de chauffeur van een taxi, die mensen naar een plaats vervoert waar ze heen willen. Een taxichauffeur kan zowel een zelfstandig ondernemer als werknemer bij een taxicentrale zijn.

In Nederland moet een taxichauffeur beschikken over een rijbewijs, CCV-B, VOG en een chauffeurspas. Ook vallen taxichauffeurs onder de CAO Taxivervoer, die de KNV samen met de vakbonden FNV en CNV opsteld.

Vaak staan er taxichauffeurs klaar met hun taxi in de buurt van treinstations, vliegvelden, stadions, uitgaansgelegenheden of andere locaties waar veel mensen komen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Taxichauffeur

Team

Een ploeg of team (verwant aan het Nederlandse woord toom, een groep gezamenlijk werkende dieren) is een (beperkt) aantal mensen (een groep), dat bij elkaar is gebracht om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel. Behalve een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak, dienen de verschillende teamleden elkaar aan te vullen. Voor het goed functioneren van een team, dienen er leden in het team te worden opgenomen, die in meerdere of mindere mate, dezelfde individuele belangen hebben, kortom: het teambelang dient te stroken met de verschillende individuele belangen. Verder dient er sprake te zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Meredith Belbin heeft hiertoe een model ontwikkeld met negen teamrollen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Team

Teamsport

Een teamsport of ploegsport is een sport waarbij de spelers in (meestal twee) teams verdeeld zijn. De meeste teamsporten zijn balsporten.

Bij een teamsport zijn tactiek, strategie, en samenwerking vaak belangrijker in het bepalen van het resultaat dan een individuele, meetbare, prestatie. Teamsporten verschillen onder andere in de mate van invloed die een individuele speler kan hebben op het resultaat. Bij volleybal bijvoorbeeld kan een individuele speler nooit een punt scoren zonder dat zijn ploeggenoten het voor hem voorbereid hebben. Bij onder andere hockey of voetbal is het theoretisch mogelijk dat een speler een punt scoort zonder enige inbreng van zijn ploeggenoten.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Teamsport

Technicus

Een technicus is iemand die zich door middel van studie of ervaring techniek eigen heeft gemaakt en die techniek kan toepassen. Gewoonlijk is dat bedrijfsmatig of in het onderwijs in de techniek. In de hobby-sfeer heeft men het zelden over een technicus, maar spreekt men eerder gekscherend over een techneut. Een technicus die iets bouwt of herstelt wordt vaak neerbuigend “een mannetje” genoemd, waarmee men dan een vakman bedoelt. Het geeft aan dat de maatschappelijke waardering voor technici is gedaald. In de techniek zijn meer mannen dan vrouwen werkzaam. Er zijn dus in de meeste landen meer mannelijke dan vrouwelijke technici.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Technicus

Temperament

Temperament is een heel basale persoonlijkheidstrek die al in de vroegste kinderjaren blijkt en tot de aanleg van een individu behoort en tot op zekere hoogte erfelijk is. Het gaat daarbij om eigenschappen zoals de felheid waarmee op prikkels wordt gereageerd, het algemene energie- en activiteitsniveau en de mate van introversie of extraversie. Er bestaan in de psychologie verschillende indelingen van temperamentverschillen; er is dus niet één bepaalde indeling die algemeen aanvaard wordt.

In de Griekse oudheid waren de temperamenten oorspronkelijk de vier persoonlijkheidstypen: het sanguïnische, flegmatische, cholerische en melancholische temperament. Deze vier oude typen hebben tot in het begin van de 20e eeuw een rol gespeeld in de geneeskunde, met name de psychiatrie, de psychologie en de letteren.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Temperament

Tevredenheid

Tevredenheid is een gemoedstoestand waarbij het individu niet meer verlangt dan wat er reeds aanwezig is. Het begrip tevredenheid dient te worden onderscheiden van het begrip geluk. Dat laatste refereert hetzij aan een bijzondere situatie, hetzij aan een bijzondere gemoedstoestand: In het eerste geval verkeert men in omstandigheden die het welbevinden bevorderen, en die omstandigheden kunnen langdurig van aard zijn. In het tweede geval is men vrolijk of blij door een omstandigheid die veelal van kortere duur is: er wordt een topervaring teweeggebracht die per definitie niet lang kan duren.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Tevredenheid

Theater (kunstvorm)

kunstvorm

Theater is een verzamelnaam voor kunstvormen waarbij acteurs levende voorstellingen maken voor een publiek. Wanneer met deze kunstvorm wordt opgetreden op een toneelvloer gaat het soms om een toneelvoorstelling.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Theater_(kunstvorm)

Thermoceptie

biologisch proces

Thermoceptie of temperatuurzin is het vermogen van een organisme om temperaturen rond zijn normale lichaamstemperatuur waar te nemen. Het woord thermoceptie is afgeleid van het Griekse woord thermos (warm) en de Latijnse uitgang -cipere (nemen). Waarnemen met dit zintuig heet warmte of kou voelen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Thermoceptie

Thuis (woning)

woning

Thuis is de benaming voor de plek (het huis) waar iemand woont.

Thuis is de plek waar men zich vaak veilig en op zijn gemak voelt. In een uitdrukking als “zich thuisvoelen’ heeft het dan ook een positieve connotatie.

Het woord is een samentrekking van te en huis. Het wordt niet meer als een samentrekking gezien, en wordt dan ook zonder apostrof geschreven — in de 19e eeuw was het nog: t’huis. Het woord is (afgezien in samenstellingen als thuisbankieren) samen met thans het enige oorspronkelijke dat met th begint.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Thuis_(woning)

U hebt geen meldingen.

Thuisonderwijs

onderwijsvorm

Thuisonderwijs of huisonderwijs is een onderwijsvorm waarbij ouders het onderwijs niet delegeren aan een school maar het zelf ter hand nemen.

Thuisonderwijs, al dan niet door een privéleraar, was met name voor de komst van door de overheid gefinancierde openbare scholen vrij algemeen. Maar ook tegenwoordig zijn er landen waar thuisonderwijs wettelijk toegestaan is. De bekendste daarvan zijn Amerika, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. In sommige andere landen is thuisonderwijs echter te allen tijde verboden. Daarnaast bestaat er nog een grijs gebied waarin landen vallen waar thuisonderwijs in principe wel of niet is toegestaan, maar altijd uitzonderingen mogelijk zijn.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Thuisonderwijs

Tijd

Tijd in klassieke zin is het verschijnsel dat gebeurtenissen geordend kunnen worden; dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt.

Met het begrip tijd kan een bepaald moment of tijdstip worden aangeduid, maar ook een tijdsduur. De beide tijdsbegrippen zijn sterk verweven. Een tijdstip is bepaald door de tijd(sduur) die verstreken is sinds een nulpunt, een tijdstip dat als referentie dienst doet, vaak middernacht. Tijdsduur is het verschil in tijd van twee momenten. In het Nederlands en Frans worden tijdstippen en tijdsduren beide aangegeven in uren, waarbij er verschil is tussen om drie uur en over drie uur. In andere talen, zoals Engels (o’clock en hour) en Duits (Uhr en Stunde) bestaan er aparte begrippen voor.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Tijd

Tijdsperceptie

Tijdsperceptie is een begrip uit de psychologie dat betrekking heeft op de manier waarop mensen tijd waarnemen.

De uitdrukking tijdsperceptie roept vragen op. Tijd als zodanig kunnen wij immers niet waarnemen, maar alleen afleiden uit veranderingen van bepaalde gebeurtenissen. Anders gezegd: gebeurtenissen zoals een bepaald geluid, of een beeld van de omgeving worden altijd waargenomen in een bepaalde volgorde of temporele context: iets komt na iets anders of een pianoakkoord duurt kort of lang. Dus net zoals objecten in de omgeving een bepaalde ruimtelijke relatie hebben (een vlinder zweeft boven een bloem) hebben gebeurtenissen in de omgeving een bepaalde temporele relatie: een donderslag komt na een bliksemflits.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Tijdsperceptie

Toerisme

reizen met recreatieve of zakelijke doeleinden

Reizen en
Toerisme
Soorten toerisme
Audiotoerisme
Avontuurtoerisme
Bedevaartstoerisme
Bermtoerisme
Boekhandeltoerisme
Cultuurtoerisme
Drugstoerisme
Duister toerisme
Duurzaam toerisme
Erfgoedtoerisme
Extreem toerisme
Genealogietoerisme
Gezondheidstoerisme
Goelagtoerisme
Goktoerisme
Hobbytoerisme
Massatoerisme
Medisch toerisme
Oorlogstoerisme
Plattelandstoerisme
Ramptoerisme
Rugzaktoerisme
Ruimtetoerisme
Safaritoerisme
Sekstoerisme
Skitoerisme
Sporttoerisme
Tanktoerisme
Tuintoerisme
Vacilando
Virtueel toerisme
Wijntoerisme


Toerisme is reizen met recreatieve of zakelijke doeleinden. Toeristen zijn mensen “die reizen naar plaatsen buiten hun gebruikelijk milieu, die niet meer dan één jaar voor vrije tijd, zaken en andere doeleinden blijven en die niet beloond worden voor hun activiteit ter plaatse.” Dit is de definitie van “toerist” door de World Tourism Organization (WTO), de VN-organisatie voor toerisme en de bevordering ervan. Volgens deze organisatie doet ook de afstand tussen de eigen omgeving en die van reisdoel er niet toe.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Toerisme

Toeristische attractie

Een toeristische attractie of dagattractie (Latijn: attrahere = aantrekken) is een aantrekkelijk punt voor toerisme en/of recreatie.

Toeristische attracties zijn er in verschillende soorten, uiteenlopend van historische, culturele, religieuze of natuurlijke bezienswaardigheden. Enkele voorbeelden zijn: het Colosseum, de Chinese Muur, de Taj Mahal, het Anne Frank Huis, Lourdes, het Nationaal Park Hoge Kempen en de Keukenhof.

Ook winkelcentra, casino’s attractieparken, musea en dierentuinen kunnen fungeren als toeristische attractie. Eveneens tijdelijke evenementen, als sportevenementen en muziekfestivals.

Men spreekt van een toeristenval als de betreffende attractie weinig of niets te bieden heeft aan de bezoekers, maar vooral gecreëerd is om geld aan te verdienen, zoals menig drielandenpunt.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Toeristische_attractie

Traditie

overgeleverd gebruik

Een traditie (Latijn: trádere, overleveren) is een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. De functie hiervan is het in stand houden van de maatschappelijke stabiliteit. Tradities kunnen als waardevol worden beschouwd en boven alle kritiek verheven, maar ook als conservatisme dat remmend werkt op de vooruitgang. Hoewel tradities statisch kunnen lijken, veranderen en vernieuwen deze voortdurend.

Soms worden tradities geschapen om een nationale identiteit en daarmee nationale eenheid te bevorderen, wat Eric Hobsbawm en Terence Ranger uitgevonden tradities noemden.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Traditie

Triatlon

verzamelnaam voor gecombineerde duursporten

Triatlon of triathlon is een verzamelnaam voor gecombineerde duursporten, of een zogenoemde ‘multisport’. Dit wil zeggen dat het een sport is die uit meerdere disciplines bestaat. Het wordt ook wel een combinatieduursport genoemd. De meest voorkomende combinatie van triathlon bestaat uit de onderdelen zwemmen, wielrennen en hardlopen. Er zijn echter vele variaties hierop, waaronder de duatlon (een combinatie van wielrennen en hardlopen), cross triatlon (eerst zwemmen dan mountainbiken en dan hardlopen), de aquatlon (eerst zwemmen dan lopen in Nederland wordt dit ook wel zwemloop genoemd) en de wintertriatlon (verschillende combinaties met o.a. hardlopen, sneeuwschoenlopen, schaatsen en langlaufen). Het gaat bij de triatlon om de totaaltijd van alle sporten achter elkaar, dus de winnaar is de atleet die na laatste onderdeel als eerste over de finish komt. Bij een triatlon tellen de tijden voor de wissels tussen de onderdelen mee voor het eindresultaat.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Triatlon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *