Categorieën
5G

Z

Alle pagina’s nl.m.wikipedia.org Pagina’s weergeven vanaf: Z

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Speciaal:AllePaginas?from=Z&to=&namespace=0

Zanger

iemand die zingt

Een zanger(es) of vocalist(e) is een beoefenaar van de zangkunst. Een zanger kan beroepsmatig of als hobby zingen.

Iemand die zingen als beroep beoefent wordt ook wel vocalist genoemd. Omdat de verschillende muziekstijlen elk hun eigen stemtechniek vereisen, specialiseren de meeste zangers zich in een of enkele stijlen, zoals opera, het klassieke lied, jazz of pop. Ook binnen muziekstijlen kunnen verschillende soorten zang voorkomen, zoals belcanto, keelzang, grunten, rap, het gebruik van de falsetstem en Sprechgesang.

Zangers kunnen naast het brengen van amusement in verschillende functies optreden, zoals het bewieroken van leiders, het bewaren van traditionele verhalen (de West-Afrikaanse griot), het overbrengen van nieuws of het uitdrukken van ideeën (de protestzanger). Historische voorbeelden zijn de bard, de troubadour en de marktzanger. Verschillende religies kennen voorzangers (cantors) die de religieuze teksten of gebeden voordragen of zingen (soms gecombineerd met samenzang), zoals de joodse chazan in de synagoge, terwijl de muezzin moslims meestal op melodieuze wijze oproept tot het gebed.

Zangers kunnen worden ingedeeld naar het bereik in toonhoogte, zoals sopraan, alt, tenor of bas. Zangers kunnen worden begeleid door muziekinstrumenten. Zang zonder instrumentbegeleiding heet “a capella”.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Zanger

Zangkunst

muziek laten klinken met de stem

Zangkunst of zingen is het op muzikale wijze gebruiken van de menselijke stem. Dit doet men door woorden of andere klanken (lettergrepen of onzinklanken) op verschillende toonhoogten uit te spreken, volgens een bepaalde melodie. Bij zingen veranderen of vervlakken klemtonen en tongval vaak. Een beoefenaar van de zangkunst in het algemeen heet een zanger(es) of vocalist(e).

Zingen kan men alleen doen (solozang) of samen met anderen (koorzang). Vaak wordt er onder instrumentale begeleiding gezongen, bijvoorbeeld van een gitaar of piano. Er kan ook worden begeleid door een heel orkest of band of opname op een geluidsdrager. Wanneer er bij het zingen geen begeleiding aanwezig is, heet dit a capella. Als men met de stem muziekinstrumenten nadoet om andere stemmen te begeleiden, heet dat barbershop singing, (letterlijk: “kapperszaak-zingen”).

Als er geen woorden worden geproduceerd, maar de stem met gesloten lippen wordt gebruikt om een melodie te maken, noemt men dat niet zingen maar neuriën.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Zangkunst

Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn is de beleving van de eigen identiteit, dus van wie wij zijn en wat wij doen, denken, voelen of hebben meegemaakt.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Zelfbewustzijn

Zenuwstelsel

Het zenuwstelsel is het orgaansysteem dat bij dieren een coördinerende rol speelt bij alle handelingen, zoals het aansturen van de spieren, het verwerken van zintuiglijke prikkels en bij hogere diersoorten de emotionele en cognitieve processen. Het zenuwstelsel wordt bestudeerd door de neurofysiologie en de neurologie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Zenuwstelsel

Ziel (filosofie)

De ziel is in religie en filosofie de niet-materiële essentie van mensen, vaak ook opgevat als synoniem voor de geest of het zelf.

Het Nederlandse woord ziel is verwant met het Gotische saiwala.

Veel woorden in andere talen die qua betekenis verwant zijn aan het woord ziel gaan etymologisch terug op woorden die adem(en), lucht, wind, ruiken en dergelijke betekenen. In het Grieks heeft psyche (ziel) net als pneuma (geest) de betekenis van wind of lucht (< pne(w)ô = waaien). In het Latijn hebben anima (ziel) en animus (geest) de betekenis van wind, spiritus (geest) adem. In het Sanskriet betekent âtman (ziel) lucht en is misschien verwant met adem. In het Hebreeuws betekenen nefesj (levensadem), nesjamah (ziel) en roeach (geest) respectievelijk geur, lucht en wind.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Ziel_(filosofie)

Zien

biologisch proces

Zien is het zintuiglijk waarnemen van beelden, oftewel visuele waarneming. Naast de directe waarneming van beelden uit de fysieke werkelijkheid met het gezichtsvermogen, kan zien ook duiden op het indirect waarnemen van mentale beelden: denken of dromen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Zien

Zintuig

Een zintuig of organum sensus is een gespecialiseerd orgaan dat een organisme in staat stelt bepaalde, voor het zintuig specifieke, stimuli (prikkels) waar te nemen. Ieder afzonderlijk zintuig geeft mens en dier toegang tot een bepaald deel van de fysische werkelijkheid. De zintuigen vormen een belangrijk studieobject van de neurowetenschap en de cognitieve psychologie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Zintuig

Zintuigstelsel

Een zintuigstelsel is een onderdeel van het zenuwstelsel dat verantwoordelijk is voor het verwerken van informatie uit de zintuigen. Een zintuigstelsel bestaat uit een receptor (een orgaan of zenuwcellen), de bijbehorende zenuwen en het deel van de hersenen dat dit zintuig aanstuurt. De bekendste zintuigstelsels zijn die van zien, horen, proeven, ruiken, voelen en balans.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Zintuigstelsel

Zoen (kus)

oraal lichaamscontact via de lippen met iemand om genegenheid te tonen of ter begroeting meestal boven de schouders

Een zoen of kus is het met de lippen aanraken van iets anders, gewoonlijk een ander persoon.

Een zoen is vaak een uitdrukking van liefde of seksuele aantrekking; het betreft in dat geval twee personen die elkaar wederzijds op de lippen kussen, of een persoon die de ander op verschillende onderdelen van zijn of haar lichaam kust. Dit soort kus kan de liefdes- of lustgevoelens sterk verhogen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Zoen_(kus)

Zwemmen (mens)

Zwemmen is het zich voortbewegen door het water. Dit wordt gedaan om verschillende redenen: om te overleven (het voorkomen van verdrinking), als recreatie en als sport (zie zwemsport).

Binnen enkele weken na de geboorte gebruiken baby’s al een rudimentaire zwemslag als ze in het water raken. Deze reflex verdwijnt echter na verloop van tijd, en bovendien is deze wijze van zwemmen weinig effectief. In veel landen, onder meer Nederland en België krijgen de meeste kinderen zwemles

Er zijn verschillende zwemslagen. Op zwemles worden in het algemeen de schoolslag, rugslag en borstcrawl aangeleerd. Samen met de vlinderslag zijn dit ook de zwemslagen die in sportverband worden beoefend. Daarnaast zijn er vele andere technieken, die gebruikt worden voor speciale functies, of om bepaalde lichaamsdelen te ontzien of juist extra te trainen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Zwemmen_(mens)

Zwemsport

watersport waarbij de zwemmer zich door middel van arm- en beenbewegingen voortbeweegt in het water

Zwemmen is een watersport waarbij de zwemmer zich door middel van arm- en beenbewegingen voortbeweegt in het water. Men onderscheidt recreatiezwemmen en wedstrijdzwemmen. Er zijn verschillende slagen waarmee men zich voortbeweegt: borstcrawl, schoolslag, rugcrawl, samengestelde rugslag en vlinderslag. Zwemmen wordt gezien als een zeer gezonde vorm van recreatie en lichaamsbeweging. Dit onder meer omdat vrijwel alle spieren van het lichaam gebruikt worden en, doordat het lichaam gedragen wordt door het water en er geen harde stootbewegingen zijn, de gewrichten niet zo zwaar worden belast als bijvoorbeeld bij hardlopen. Hierdoor wordt de kans op blessures verkleind. Dit maakt zwemmen geschikt voor mensen met (fors) overgewicht, omdat ze bij zwemmen, anders dan bij veel andere sporten, geen hinder ondervinden van hun lichaamsgewicht. De fysiotherapie maakt dankbaar gebruik van de eigenschappen van water voor het vergemakkelijken van therapeutische lichaamsoefeningen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Zwemsport

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *