Categorieën
5G

C

Alle pagina’s nl.m.wikipedia.org Pagina’s weergeven vanaf: C

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Speciaal:AllePaginas?from=C&to=&namespace=0

Café

uitgaansgelegenheid

Een café, ook wel kroeg, knijp en bar genaamd, is een uitgaansgelegenheid waar dorpse of stadse zaken worden besproken onder het genot van allerlei soorten drank (sterke drank, wijn, bier, koffie, thee, frisdrank). Samen met hotels en restaurants worden cafés ook wel de horeca genoemd.

De eerste cafés ontstonden in de 17e eeuw als koffiehuizen. Het woord café is dan ook het Franse woord voor koffie. Geleidelijk aan gingen ook kroegen waar men vooral bier dronk zich café noemen en ontstond een grote variëteit aan cafés. De bekendste soorten cafés zijn het bruine café, het grand café, het eetcafé en de cocktailbar.

Cafés vervullen vaak een belangrijke sociale functie als plaats waar stamgasten elkaar ontmoeten aan de bar of aan de stamtafel, of waar men regelmatig langsgaat op een avondje uit.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9

Caritas (deugd)

plegen van een daad van liefde en barmhartigheid

Caritas (van het Latijn carus = duur, dierbaar, ten onrechte wel in verband gebracht met het Griekse charis = genade) of liefdadigheid is het plegen van een daad van liefde en barmhartigheid. Men kan caritas verrichten in materiële en immateriële zin. Het geven van geld of het geven van kleding aan goede doelen zijn voorbeelden van caritas in materiële zin. Het doen van vrijwilligerswerk is een vorm van caritas in immateriële zin.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Caritas_(deugd)

Catering

Catering (maaltijdverzorging, maaltijdvoorziening of levering van maaltijden) is een term uit de Engelse taal die wordt gebruikt voor het verzorgen van eten en drinken voor bedrijven (in bedrijfsrestaurants), evenementen of feesten. Veelal wordt het voedsel door hierin gespecialiseerde bedrijven (“cateraars”) bereid in grootkeukens, al dan niet op een centrale locatie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Catering

Charisma (karakter)

karakter

Charisma is een sterke persoonlijke aantrekkingskracht die iemand uitoefent op andere mensen, die wordt ervaren als een bepaalde uitstraling.

Charismatische persoonlijkheden kunnen volksmassa’s in beweging brengen, ten goede of ten kwade. Men spreekt dan van charismatisch gezag, dat volgens de socioloog Max Weber een van de drie vormen van gezag is.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Charisma_(karakter)

Chauffeur

Een chauffeur is in het algemeen de bestuurder van een motorvoertuig, al dan niet beroepsmatig. Het woord is afgeleid van het Franse werkwoord chauffer, dat “verhitten” betekent.

De eerste zelfbewegende voertuigen werden aangedreven door stoomkracht en een belangrijke taak van de eerste bestuurders bestond uit het op druk houden van de stoomketel, door toevoeging van brandstof. Later is de term chauffeur vooral bestuurders van wegvoertuigen aan gaan duiden; bij stoomlocomotieven onderscheidde men al snel een stoker en een machinist.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Chauffeur

Civiele techniek

Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond.

Voorbeelden van dergelijke objecten zijn leidingen, kabels, bruggen, (spoor)wegen en gebouwen, maar ook de studie naar rivieren en kanalen valt onder civiele techniek. Civiele techniek is gericht op het benutten van onze leefomgeving.

Civiele techniek is ontstaan als tegenhanger van militaire techniek, zoals bedreven door de genie. Ontwerp en aanleg van wegen, bruggen en kanalen was aan het begin van de 19e eeuw nog een verantwoordelijkheid van de genie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Civiele_techniek

Cognitie

biologisch proces

Cognitie, ook wel kenvermogen, is de mentale activiteit en het proces van kennisverwerving door waarneming en het verwerken van de daarmee opgedane informatie door het denken. Dit kan meer of minder ontwikkeld zijn, afhankelijk van het voorstellingsvermogen, geheugen, de rede, ervaring en het vermogen tot gewaarwording en hypothesetoetsing van ideeën of overtuigingen. Een sterke cognitie draagt bij tot het vermogen tot probleemoplossing en besluitvorming.

Menselijke cognitie is een vorm van dierlijke cognitie, al wordt het daarvan ook wel onderscheiden vanuit het exceptionalistische idee dat de mens zich sterk onderscheidt van andere dieren.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Cognitie

Cognitieve psychologie

De cognitieve psychologie is de tak van de psychologie die zich met cognitie bezighoudt, dus met alle psychische processen die te maken hebben met zaken als begrip, kennis, herinneringen en geheugen, probleemoplossen en informatieverwerking. Het is een van de cognitiewetenschappen. De nog weinig onderzochte en complexe psychische mechanismen van het menselijk denken vormen het onderzoeksobject van deze tak in de wetenschap. In de toegepaste cognitieve psychologie heeft het specialisme ook een meer toepassingsgerichte subdiscipline.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_psychologie

Collectief (samenwerkingsverband)

Collectief duidt als begrip op een sociale constellatie die naargelang invalshoek zeer verschillende zaken kan betekenen: een volk, een religie, een staat, een bedrijf of een sociale klasse. Er wordt echter soms ook in zeer brede term gesproken van ‘het menselijke collectief’. Als samenwerkingsverband is een collectief een groep mensen die gezamenlijk één of meerdere belangen nastreeft door middel van samenwerking. Een collectief concentreert zich over het algemeen op dit gezamenlijk belang. Er zijn specifieke doelgerichte collectieven waarbinnen de leden als groep of team doelgericht in een bepaald verband samenwerken.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Collectief_(samenwerkingsverband)

Collectief bewustzijn

Het collectieve bewustzijn is volgens de Franse socioloog Durkheim het geheel van opvattingen en sentimenten die gemeenschappelijk zijn voor een gemiddelde burger van dezelfde samenleving. Het was voor hem een belangrijke voorwaarde voor onderlinge solidariteit waarmee sociale cohesie bereikt kon worden. Aanvankelijk zag hij het vooral als onderdeel van wat hij mechanische solidariteit noemde. Dit is van toepassing in een maatschappij met weinig sociale differentiatie waar dezelfde normen en waarden gevolgd worden en sprake is van een sterke sociale pressie tot conformisme.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Collectief_bewustzijn

Communicatie

het overbrengen van informatie door middel van het uitwisselen van gedachten, berichten en informatie

Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. Het Latijnse woord communicare slaat terug op “iets gemeenschappelijk maken”. Deze pagina behandelt de interactie tussen mensen, maar er bestaat ook diercommunicatie en plantencommunicatie. Communicatie is behalve een sociale activiteit, ook het resultaat van het contact: de optelsom van wederzijdse betekenisgevingen, ook wel communicatie-effect genoemd. De betekenis van verschillende vormen van communicatie is vaak voor uitleg gebonden aan de culturele omgeving waarin zij plaatsvindt.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Communicatie

Coopertest

Een coopertest is een oefening waarbij de conditie van een deelnemer wordt gemeten. De bekendste vorm daarvan is die waarin een hardloper in 12 minuten een zo groot mogelijke afstand aflegt.

De test is in 1968 ontworpen door Kenneth Cooper, een arts bij de Amerikaanse luchtmacht die in de jaren 60 Amerikaanse ruimtevaarders begeleidde. Cooper liep in zijn jeugd zelf 4’18” op de mijl, maar na zijn medische studies kreeg hij last van hoge bloeddruk en overgewicht. Hij ontwierp voor zichzelf een oefenprogramma om dit overgewicht weg te werken en zijn conditie drastisch te verbeteren. De resultaten die hij dus zelf aan den lijve ondervond, publiceerde hij, en hij overtuigde bovendien de Amerikaanse legerleiding de test te gebruiken om het uithoudingsvermogen van de soldaten te bepalen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Coopertest

Cosmetica

middelen ter verhoging van de hygiëne, lichamelijke reinheid en het uiterlijk schoon

Cosmetica is een verzamelnaam voor middelen ter verhoging van de hygiëne, lichamelijke reinheid en het uiterlijk schoon. Ze zijn onderdeel van het dagelijks leven en worden op verscheidene momenten van de dag gebruikt. Tandpasta en zeep worden veelal dagelijks gebruikt.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Cosmetica

Contemplatie

Contemplatie is een andere term voor beschouwing. De term stamt van het Latijnse contemplatio. Letterlijk betekent contemplatie “het scheiden van iets uit zijn omgeving”. Contemplatio is de Latijnse vertaling van het Griekse theoreia. Contemplatie is verwant aan meditatie.

Meestal gebruikt men de term contemplatie specifiek bij de kloosterorden die een beschouwend oftewel contemplatief leven leiden, met name onder een kloosterregel als de Regel van Benedictus, die gebed, studie en stilte tot het hart van het monastieke leven maakt. De leden van deze orden verlaten hun klooster of abdij niet (stabilitas loci) en houden zich aan een strakke vorm van clausuur.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Contemplatie

Creativiteit

Begrip wat de mogelijkheid tot scheppen omschrijft. Creativiteit wordt in de verschillende wetenschappen nogal verschillend geïnterpreteerd, maar wijst in het algemeen naar een vermogen om iets nieuws te scheppen. Een individu of een groep toont creativiteit wanneer een nieuw concept of object wordt gemaakt, of wanneer een originele oplossing voor een probleem wordt gevonden.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Creativiteit

Cultuur

menselijke schepping

Cultuur is dat wat de mens schept. Het begrip staat tegenover “natuur” (dat wat aangeboren is, wat spontaan en zonder menselijk toedoen is ontstaan) en verwijst naar menselijke activiteit en de symbolen die deze activiteit betekenis geven. Cultuur wordt in verschillende betekenissen gebruikt en de definities zijn uiteenlopend naargelang de theoretische benaderingen en de beeldvorming.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Cultuur

Cultuurwetenschappen

Cultuurwetenschappen zijn de wetenschappen, die bepaalde facetten van de cultuur bestuderen. Hiertoe rekent men de geschiedschrijving, kunstgeschiedenis, de studie van literatuur en filosofie. Er zijn ook raakvlakken met de communicatiewetenschap, met name de vraag: Hoe brengen we cultuur bij de mensen?

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Cultuurwetenschappen

Cybernetica

Cybernetica (van Grieks κυβερνήτης (kybernētēs, stuurman)) is de wetenschap die zich bezighoudt met besturing van biologische en mechanische systemen met behulp van terugkoppeling (feedback).

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Cybernetica

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *