Categorieën
5G

F

Alle pagina’s nl.m.wikipedia.org Pagina’s weergeven vanaf: F

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Speciaal:AllePaginas?from=F&to=&namespace=0

Familie (verwanten)

verwanten (mensen)

Familie is de groep personen waarmee men direct of indirect door middel van één of meer ouder-kindrelaties is verbonden.

In genealogie, (erf)recht en geneeskunde worden verschillende definities van familiegraden gehanteerd.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Familie_(verwanten)

Fantasie en dagdromen

Fantasie en dagdroom zijn begrippen uit de psychologie. Het tegenovergestelde is realiteit. Fantasie betekent ook verbeeldingskracht, het vermogen tot fantaseren. Fantasie en dagdromen kan een hulpmiddel zijn en de creativiteit verhogen. Te veel dagdromen kan een mens beperken in het functioneren maar dat neemt niet weg er genoeg mensen zijn die behoefte hebben aan een stukje fantasievolle aanvulling in het leven zonder hier nadeel van te ondervinden.

Bij fantasie en dagdromen wordt aan de onbevredigde verlangens voldaan via denkbeeldige prestaties. Fantasieën hebben vaak betrekking op situaties die onmogelijk zijn (zoals het bestaan van magische krachten) of (op korte termijn) onwaarschijnlijk zijn (zoals wereldvrede). Fantasieën kunnen ook seksueel van aard zijn. Een beetje fantasie kan geen kwaad en kan het leven leuker, spannender of grappiger maken of je door een lastige of eentonige situatie heen slepen. Bijvoorbeeld: iemand die zijn tanden poetst kan daarbij de fantasie hebben dat er kleine mannetjes in de tandpasta zitten en dat deze kleine mannetjes hun uiterste best doen om de tanden zo schoon mogelijk te maken. Dagdromen kan ook als een afweermechanisme dienen bij het verwerken van negatieve gevoelens of emoties of om de verveling te verdrijven.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Fantasie_en_dagdromen

Farmacie

Het bestuderen en de praktijk van het maken, bewaren, mengen en klaarmaken van geneesmiddelen.

Farmacie of artsenijbereidkunde is de wetenschap van de farmaca, vaak geneesmiddelen of medicijnen genoemd. Het Griekse woord φάρμακον phármakon betekent geneeskrachtige stof. Een farmaceut is een beoefenaar van de farmacie. Een apotheker is dus per definitie een farmaceut. Een Nederlandse apotheker heeft echter een universitaire vervolgopleiding gedaan na het behalen van de vooropleiding farmacie en kan als zodanig ook worden ingeschreven in het BIG-register. Niet iedere farmaceut is dus apotheker. In Nederland kan farmacie gestudeerd worden aan de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden. In België aan de universiteiten van Leuven, Gent, Antwerpen, Brussel, Universiteit Namen, Universiteit van Luik en Universiteit van Bergen (België).

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Farmacie

Feest

Een feest is een samenkomst in een positieve sfeer van een onbepaald aantal personen. Een feest vindt plaats ter gelegenheid van een heuglijke gebeurtenis of de gedenkdag van iets positiefs.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Feest

Feit

Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, doordat het ofwel zintuiglijk waargenomen ofwel instrumenteel gemeten kan worden.

Een feit moet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden (zie het artikel wetenschappelijke methode). Echter, het doen van de waarneming is subjectief en afhankelijk van persoonsgebonden factoren, zoals perspectief, voorkeur, nauwkeurigheid, tijdigheid, compleetheid en omstandigheden.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Feit

Fenomeen

Een fenomeen of verschijnsel (van het Griekse φαινόμενον, phainomenon, iets wat gezien kan worden) is een observeerbare gebeurtenis, in het bijzonder een opmerkelijke gebeurtenis.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Fenomeen

Feromoon

onderlinge signaalstof

Een feromoon is een signaalmolecuul dat boodschappen overbrengt tussen individuen van eenzelfde soort. Signalen tussen verschillende soorten worden allelomonen genoemd en kunnen ingedeeld worden in de allomonen en kairomonen. De feromonen en allelomonen worden geschaard onder de semiochemicaliën, oftewel stoffen die instaan voor de overdracht van informatie tussen verschillende organismen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Feromoon

Fietsverkeer

het berijden van een fiets

In Denemarken, Noord-Duitsland, Vlaanderen en Nederland komt veel fietsverkeer voor. Nederland is van oudsher een land waar de fiets vaak als vervoermiddel wordt gebruikt.
Het feit dat in Nederland nagenoeg geen hoogteverschillen voorkomen, speelt hoogstwaarschijnlijk een rol bij de populariteit van het fietsverkeer. Bovendien zijn in Nederland de afstanden binnen steden en tussen steden en dorpen relatief klein. Ook Denemarken, Noord-Duitsland en Vlaanderen zijn relatief plat en veel gebieden hebben een hoge dichtheid aan voorzieningen, steden en dorpen.
De fiets maakt ook toenemend deel uit van het verkeer in andere Europese landen waaronder Finland en Frankrijk.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Fietsverkeer

Filosofie

theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid

De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Zij kwam voor het eerst echt op in de 6e eeuw v.Chr. Een beoefenaar van de filosofie wordt een filosoof of wijsgeer genoemd.

In het dagelijks spraakgebruik wordt de term filosofie gebruikt om elke vorm van wijsheid of levensbeschouwing aan te duiden (zoals in “iemands filosofie”) of iemands uitgangspunten (zoals in “het sluit niet aan op de filosofie achter dit plan”). Dit verschilt van het begrip filosofie in een academische context, zoals in dit artikel gehanteerd wordt.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Filosofie

Fitness

Fitness is een sportactiviteit gericht op onder andere het verbeteren van de conditie, vetverbranding en krachttraining, waarbij het eigen lichaam als weerstand kan dienen. Meestal wordt met fitness de sportactiviteit in een sportschool / Fitness-centrum bedoeld, of een locatie die voor deze activiteit is ingericht, meestal met zogenaamde fitnessapparaten of sporttoestellen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Fitness

Flirten

Flirten is een vorm van communicatie tussen mensen waarin met sensualiteit wordt gespeeld of seksuele interesse wordt getoond. Deze interactie kan in de vorm van een gesprek, oogcontact of aanraking zijn, maar ook via media verlopen zoals e-mail, chat, telefoon en sms. Een onderdeel is lonken: verleidelijk, uitnodigend kijken.

Flirten is niet alleen luchtig communiceren. Het kan soms ook in de vorm van een zoen en soms ook meer.

Als een flirt niet beantwoord wordt, is deze eenzijdig, bijvoorbeeld als een man verleidelijk voor een vrouw gaat dansen en haar dit niet opvalt.

Naarmate ‘flirten’ als woord populairder wordt, wordt het ook in meer situaties gebruikt, waarin het niet verwijst naar hofmakerij. Flirten kan zo de volgende betekenissen hebben: ‘spelen met’, bijvoorbeeld “met gevaar flirten”, ’toenadering zoeken tot’, bijvoorbeeld “De PvdA flirt met het CDA” en ‘sociaal zijn’, bijvoorbeeld “met collega’s flirten”. Sommige flirtexperts zien flirten niet als verleiden, maar als een manier om positieve aandacht aan iemand te geven.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Flirten

Formele wetenschap

beredeneerbare wijsbegeerte

Formele wetenschap is de wetenschap van formele systemen, zoals logica, wiskunde, systeemtheorie, en de theoretische aspecten van informatica, informatiewetenschap, besluitvormingstheorie, statistiek en linguïstiek.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Formele_wetenschap

Fysiologie

functies en mechanismen van levende organismen en de studie daarvan

Fysiologie is de biologische wetenschap die de levensverrichtingen (zoals de stofwisseling) van organismen bestudeert. Terwijl de histologie de structuur van cellen, weefsels en organen bestudeert en de anatomie de morfologie en de macroscopische structuur beschrijft, houdt de fysiologie zich bezig met de werking van de stofwisseling en de mechanismen ervan. Onderscheiden worden de celfysiologie, (vergelijkende) dierfysiologie, humane fysiologie, plantenfysiologie en als onderdeel van de microbiologie, microbiële fysiologie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Fysiologie

Fysiotherapie

Fysiotherapie of kinesitherapie is een paramedisch beroep dat zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens.

De fysiotherapie is voortgekomen uit de heilgymnastiek, die tot de jaren 1960 werd beoefend door een heilgymnast.

Patiënten met klachten met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden, ondersteund door oefeningen of verschillende categorieën fysische therapieën geholpen om beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen. Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie waarmee klachten worden behandeld zoals oefentherapie, massagetherapie, fysische therapie en elektrotherapie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Fysiotherapie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *